U bent geen direct belanghebbende. Pech gehad!

belanghebbendeDe gemeente bedenkt steeds weer nieuwe regels. Recent nog voor de Biro’s, terrasuitbreidingen, shared spaces, snorfietsen en fietstaxi’s. Vrij simpel. Die regels zijn er om de stad leefbaar en veilig te houden. Als het ergens niet goed gaat met de regels, dan wil je dat als gemeente toch horen van bewoners en ondernemers?

Als trouwe ogen en oren van mijn buurt meld ik als het ergens niet goed gaat, zodat de gebiedsmanagers of de handhavers er iets aan kunnen doen. Eerst kon dat, naast via de gemeentelijke website, met een app-je; Verbeterdebuurt. De gemeente is daar in alle stilte mee gestopt. De app doet het nog, maar de meldingen komen niet meer aan.

Er is nu webcare met een Whatsapp nummer dat een MORA-melding aanmaakt (melding openbare ruimte Amsterdam). Die meldingen worden meestal snel opgepakt. Vooral meldingen bij afval en grofvuil. Soms krijg je een volkomen onzinnig antwoord of als antwoord dat ze simpelweg niks doen; pech gehad. Twee keer per jaar komt er een vakantiekracht die in een keer alle MORA-meldingen die nog open staan klakkeloos afmeldt. Vrij hilarisch.

Ik erger me al vijf jaar aan de onmogelijkheid om op de Haarlemmerstraat over te steken bij een zebrapad. Ik kom hier vrijwel dagelijks. Negen van de tien keer is het zebrapad geblokkeerd door bestelauto’s, fietsen, scooters, afval of terrasmeubels. Dat is niet veilig. Op MORA-meldingen hierover volgt geen enkele reactie. De gebiedsmanager beantwoordt geen mailtjes. Het laatste ambtelijke redmiddel is dan het indienen van een handhavingsverzoek. Zo’n verzoek kan de gemeente niet zomaar naast zich neerleggen.

Maar, de ambtelijke molens hebben daarop nu ook een formele list verzonnen. De standaardreactie van de burgemeester op mijn handhavingsverzoeken is nu: ‘om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt dient u een rechtstreeks belang te hebben. Dat heeft u niet omdat u niet in de directe omgeving woont’. Dat is jammer.

Het is toch te prijzen dat bewoners en ondernemers, die als direct betrokkenen hun buurt goed kennen, meekijken en signaleren om hun buurt leefbaar en veilig te maken. Voor bewoners is de norm: ‘no reply’. Kan dat nu echt niet anders?

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW