HvA ontwikkelt met partners proeftuin voor afvalinzameling op waterstof in Amsterdam

afvalinzamelingDe Gemeente Amsterdam ontwikkelt in samenwerking met marktpartijen en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in 2021 een proeftuin waarin met een nieuwe duurzame brandstoftechnologie geëxperimenteerd wordt: waterstof. Circa 170 vuilnisauto’s van een groot wagenpark die nu nog op diesel rijden staan centraal in de proeftuin. Vanwege de grootte en het energie-intensieve gebruik is dit soort materieel technisch het lastigst te verduurzamen. De HvA voert impactanalyse uit.

In het project gaan vier vuilnisauto’s die aangedreven worden door waterstof, ook wel H2-elektrische vuilnisauto’s, de dienst uitmaken om huisafval in te zamelen. Tevens komt er in het wagenpark van de proeftuin een vulpunt om de waterstof te tanken. Een te ontwikkelen elektrolyser zal de waterstof opwekken uit de energie afkomstig van afvalverbranding van het Afval Energie Bedrijf (AEB).

H2-elektrische vuilnisauto’s op waterstof

De nieuwe vuilnisauto’s hebben een andere technologie, infrastructuurbehoefte en kostenstructuur dan de standaardvuilnisauto’s die op diesel rijden. Tevens worden er positieve maatschappelijke effecten beoogd die nog niet exact in kaart zijn gebracht. De HvA onderzoekt daarom de optimale routering, de totale kosten over de levensduur (ook wel Total Cost of Ownership) en de maatschappelijke kosten en baten van de vier H2-elektrische vuilnisauto’s.

‘Met behulp van kwantitatieve modellen brengen we de financiële en maatschappelijke kosten en baten en de routeoptimalisatie in kaart’, vertelt onderzoeker Michiel Huijgen. ‘Zowel theoretische als praktische data uit de proeftuin gebruiken we om uitkomsten te modelleren. Ook de invloed van gemeentebrede uitrol op deze uitkomsten staat centraal.’

Schone afvalinzameling

Terwijl de logistieke sector voor belangrijke keuzes staat om het gebruik van fossiele brandstoffen of vervoersbewegingen te beperken, moet er wel aan de (toenemende) vraag voldaan worden. De juiste weg is vaak afhankelijk van de context van het transport: lading, routes, frequentie, omwonenden. Het onderzoek van HvA en partners biedt meer substantie over het inrichten van schone afvalinzamelingslogistiek in de Gemeente Amsterdam. Op breder niveau zal dit onderzoek inzicht bieden in het stellen van een afwegingskader van maatschappelijke en financiële waarde bij het verduurzamen van een logistiek proces.

Verduurzamingsdilemma’s

‘Dit project zit op het snijpunt van belangrijke verduurzamingsdilemma’s’, legt Huijgen uit. ‘Het laat zien hoe waarde voor milieu en samenleving opweegt tegen financiële kosten. Met dit onderzoek kunnen we de keuze voor een duurzame technologie voorzien van op feiten gebaseerde lokale context en techno-economische prestaties.’

‘Wij leveren een rapportage op waarin alle onderzoeksresultaten opgenomen worden. Deze wordt beschikbaar voor de subsidieverstrekker, betrokken partners en belanghebbenden, zoals gemeenten, burgers, transport- en logistieke bedrijven, (vracht)autobouwers en technologieontwikkelaars. Voor ander publiek (media, publieke bijeenkomsten, conferenties) zullen wij bijdragen aan brochures, infographics of presentaties met (tussen)resultaten en dilemma’s die uit het onderzoek naar voren komen.’

Voor meer informatie: klik hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW