PayChecked conferentie op 28 juni over goed werkgeverschap in wegvervoer

Op 28 juni praat PayChecked met gastsprekers en belanghebbenden over de rol die het keurmerk PayChecked in Transport speelt en moet gaan spelen in de transitie van ketenaansprakelijkheid naar proactieve ketenverantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in wegvervoer.

Goed werkgeverschap in het wegvervoer is een kwestie van gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid. In 2016 richtten evofenedex en Transport & Logistiek Nederland (TLN) de Stichting PayChecked in Transport op, met als doel een gezamenlijk antwoord te bieden op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de transportsector tonen met het keurmerk aan dat zij correcte betaling van de (inmiddels 167.000) werknemers die vallen onder de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg (de ‘TLN-cao’) hoog in het vaandel hebben staan. Zij verkleinen zo het risico op ketenaansprakelijkheid.

Inmiddels heeft PayChecked in Transport bijna 750 geregistreerde keurmerkhouders en in dit tempo zal naar verwachting in de loop van 2023 de 1000ste keurmerkhouder worden ingeschreven.

In een aantal sectoren zoals de pakketsectoren, het grootwinkelbedrijf, bulkchemie of het speciaal vervoer, hebben opdrachtgevers het keurmerk als voorwaarde bij aanbesteding gesteld. Ook andere sectoren kunnen dit realiseren en zo nog duidelijker maken dat goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap twee kanten zijn van dezelfde medaille: die van keten-verantwoordelijkheid.

Gerry Hulshoff van Hulshoff projectverhuizingen over het keurmerk PayChecked in Transport: ‘Ja, het mooiste zou zijn als alle bedrijven, organisaties in onze sector het keurmerk behalen. Maar ook is het wenselijk dat overheden en ook niet overheidsbedrijven, die een aanbesteding uitschrijven het keurmerk als eis in de aanbesteding opnemen. Ik heb het in onze erkende verhuizers organisatie aangekaart. Tot op heden nog niet de handen op elkaar gekregen. Ik denk juist dat als belangenvereniging je dit keurmerk zou moeten omarmen.’

Paychecked wil het bereik van het keurmerk verbreden, van een keurmerk dat zich sec concentreert op de ketenaansprakelijkheid voor het loon via zelfregulatie, tot een merk
dat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Met oog voor zaken als transparantie in de keten, inkoopbeleid, eerlijk werk en aandacht voor arbeid bij (internationale) aanbestedingen.

Tot ziens op 28 juni in Vianen.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW