PostNL neemt afstand van beschuldigingen in België

De CEO van PostNL België Rudy Van Rillaer, zijn operationele rechterhand en een derde werknemer zitten in de cel. De drie worden verdacht van mensenhandel, van het leiding geven aan een criminele organisatie en het zwart tewerkstellen van onderaannemers.

PostNL neemt afstand van beschuldigingen

PostNL neemt vandaag in een mail aan klanten afstand van de beschuldigingen van de Belgische overheid. PostNL CEO Liesbeth Kaashoek: “De gang van zaken roept bij ons grote vragen op over de willekeur waarmee de betrokken instanties tewerk gaan”.

Liesbeth Kaashoek: “Van officiële zijde hebben wij geen enkele bevestiging gekregen van de ernstige beschuldigingen die de ronde doen. Wij tasten in het duister waarop men deze verdenkingen zou kunnen baseren. Dat maakt het lastig om ons daartegen te verdedigen. Wij nemen zeer nadrukkelijk afstand van de ernstige, niet-onderbouwde beschuldigingen. Het geschetste beeld lijkt in niets op onze dagelijkse manier van werken. Er is geen enkele objectieve grond om de goede naam van PostNL op deze manier door het slijk te halen. PostNL vindt deze handelwijze dan ook buiten iedere proportie en onacceptabel. Wij staan pal voor onze mensen en voor de samenwerking met onze bezorgondernemers. Wij doen al het mogelijke om onze collega’s zo snel mogelijk weer vrij te krijgen”.

Willekeur

PostNL zegt dat de afgelopen maanden steeds volledige medewerking is gegeven aan de onderzoeken en vragen van de autoriteiten. Er zijn daarbij geen grote of structurele misstanden in de manier van werken aan het licht gebracht. PostNL heeft de controles nog verder aangescherpt en aanvullende stappen gezet om de naleving van de sociale wetgeving te blijven garanderen.

Liesbeth Kaashoek: “Wij zullen onze positie met kracht verdedigen en zien eventuele juridische procedures met vertrouwen tegemoet. Tegelijkertijd blijven we onze volledige medewerking geven – zoals we dat steeds hebben gedaan – aan onderzoeken en vragen van de autoriteiten”.

Boodschap aan de hele pakketsector

De discussie over bezorgers in de bezorgeconomie is niet nieuw. Zowel bij opdrachtgevers als de overheden is een cultuuromslag nodig waarbij marktmeesterschap en eerlijke prijsvorming en beloning van groot belang zijn en dus een aanpak die zich niet alleen richt op boeven vangen, maar ook op het voorkomen van de gelegenheid. Dat bleek ook uit het rapport ‘Doorbraak Verzocht’ van adviesbureau Van de Ven in samenwerking met criminologen en bestuurs- en veiligheidsdeskundigen voor Transport en Logistiek Nederland dat in februari 2021 uitkwam.

De Tweede Kamer besprak in 2021 ook de bezorgeconomie en haar impact op de arbeidsmarkt. De conclusies: de bezorgers verdienen minder, hebben relatief vaker een flexibel arbeidscontract, ze doen vaker fysiek belastend werk, ze hebben minder leer- en ontwikkelmogelijkheden, hebben weinig autonomie en variatie in het werk. Wanneer het werk plotseling verdwijnt of ze het fysiek niet meer aankunnen, hebben ze bovendien geen goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt en kunnen ze (waarschijnlijk) niet snel ergens anders terecht.

Het is niet goed te praten dat de pakketbedrijven steeds weer de problemen met bezorgers ontkennen en wegkijken. Het alleen maar strenger controleren op alle wettelijke en contractuele verplichtingen van onderaannemers, zoals PostNL aankondigde, is echt niet voldoende. Begin ermee je onderaannemers, eigenlijk jouw medewerkers die het succes in de bezorging maken of breken, eerlijk te behandelen.

Bezorgbedrijven kunnen de kwaliteit van de arbeid van hun bezorgers verbeteren of verslechteren. Bedrijven kunnen daarin een highroad- of een lowroadbenadering volgen. Dit betekent dat bedrijven een belangrijke rol moeten spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van arbeid van hun bezorgers.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW