RISICOMANAGEMENT EN LOGISTIEK: een nieuwe blog

risicomanagementWelke risico’s bedreigen de logistieke keten en hoe organiseer je supply chain risk management? In het nieuwe blog op Logistiek.nl geven insiders hun visie. Risico’s in logistiek nemen toe doordat logistieke ketens complexer worden en er veel meer partijen betrokken zijn bij de productie van een enkel product. Leveranciers die ineens niet leveren. Onverwachte schommelingen in grondstof- en brandstofprijzen. Klanten die uw product plotseling niet meer kopen. Verstoringen in het transport. Of een grote brand in het Europese distributiecentrum, die de levering aan klanten stopt.

 

De wereld verandert en daarom passen we ons aan. De meeste trends leiden er toe dat de risico’s in de wereldwijd logistieke ketens toenemen. De kleinste verstoring kan de gehele logistiek keten lam leggen. Aberdeen Group heeft onlangs onderzocht dat 99 procent van de ondernemingen een verstoring heeft gehad, 58 procent van de ondernemingen daarvan financiële gevolgen ervaren, maar dat slechts 12 procent van de bedrijven zich daarop echt heeft voorbereid.

Managers moeten actie nemen om de logistiek op langere termijn robuust te maken en te houden. Toch zijn klanten en aandeelhouders eerder geneigd naar de wat kortere termijn te kijken. Het managen van risico vraagt nu eenmaal ook om strategieën die anticiperen op vervelende voorvallen die, als al ooit, maar eens in de paar jaar voorkomen en bovendien grote investeringen met zich meenemen. Om ervoor te zorgen dat een bedrijf door kan blijven produceren, distribueren en verkopen na een onverwachte hapering in de logistieke keten, is het belangrijk dat de logistieke keten resilient is.

Je moet ervoor dat zorgen dat je de schade na verstoringen beperkt en snel weer terugkeert naar de gewenste situatie. Het is dus nodig de risico’s van verstoringen in de logistieke keten te onderkennen en je daarop voor te bereiden. Logistiek kan niet zonder plannen. De 5 P’s van elke logisticus zijn dan ook: perfect preparation prevents poor performance. Veel bedrijven hebben noodplannen, maar die zijn bijna altijd bedoeld om mensen in veiligheid te brengen of milieuschade te voorkomen. Maar een ernstige verstoring in de logistieke keten, betekent ook dat leveringen haperen. Plannen mag niet ontbreken voor het op gang krijgen van de goederenstroom – en niet te vergeten de informatiestroom die deze goederenstroom moet aansturen. Vroeg of laat gaan er dingen mis. Als u hierop anticipeert in plaats van afwacht, bent u duidelijk in het voordeel. Pro-actief dus.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW