Slimme plannen voor stadslogistiek bij Amsterdamse Universiteitskwartier

De Gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben een toekomstplan gemaakt voor het Universiteitskwartier. Op haar geboortegrond gaat de UvA monumenten vernieuwen en verduurzamen. De publieke ruimte krijgt een nieuwe inrichting met meer groen en aandacht voor de verblijfsfunctie.

Gelegen aan de rand van de drukke wallen wordt het Universiteitskwartier het kloppend hart van de UvA. Het moet een aantrekkelijk gebied worden met een eigen identiteit.

Problematisch

De logistiek in en rond het Universiteitskwartier is problematisch. De goederen en afval voor en van de UvA-panden worden nu nog per pand afgeleverd of opgehaald. Dit gebeurt grotendeels met dieselvrachtauto’s en betekent veel verkeersbewegingen. Het grootste deel van het Universiteitskwartier kent een venstertijd van 7 uur en 11 uur toegankelijk voor laden en lossen (de huidige venstertijden). De fysieke ruimte voor laden en lossen in het Universiteitskwartier is beperkt. Op de grachten in het gebied zijn nog geen (openbare) logistieke faciliteiten voor transport over water. De kades en bruggen in het gebied zijn zwaar belast en daarnaast is de staat nog onbekend, maar de verwachting is dat deze slecht is. Afval van bewoners wordt huis aan huis opgehaald met vuilniswagens. 

Toekomst

Over de logistiek op het het Universiteitskwartier is vooraf goed nagedacht. In de plannen voor het Universiteitskwartier staan als uitgangspunten voor de toekomstige inrichting:

  • De logistieke bewegingen over de weg zoveel mogelijk beperken en daarmee de kades en bruggen ook in de toekomst zo min mogelijk belasten. 
  • De bevoorrading en afvoer van afval plaats laten vinden aan de randen van het gebied en de logistiek schoner, slimmer en efficiënt regelen zonder negatieve impact op leefbaarheid en bereikbaarheid van overige gebruikers.
  • Eenduidige regels formuleren voor de bevoorrading en afvalinzameling. Venstertijden en tonnage de toegang voor rijdend (vracht)verkeer laten bepalen. 
  • Partijen uit de logistieke ketens, bewoners, ondernemers en de UvA werken samen om dit tot stand te brengen. Plan is meer vrachten te bundelen.
  • De mogelijkheden van vervoer over water optimaal benutten. Dit vraagt om ruimte op de kades voor laad- en losvoorzieningen voor multifunctioneel gebruik.
  • De interne logistiek van de UvA in het Universiteitskwartier optimaliseren. Een centraal logistiek punt van de UvA realiseren voor het zuidelijk deel van het Universiteitskwartier, waardoor het aantal afleverlocaties zal afnemen.

 

Er komt een pilot bouwlogistiek. De gemeente en de UvA werken samen in een pilot voor de bouwlogistiek in het centrum. Ook hier wordt vervoer over water als kansrijk onderzocht. 

In het plan komt ook de waardevolle verblijfsfunctie voor studenten, werknemers, bewoners en bezoekers centraal te staan; er komt meer ruimte voor de voetgangers en doorgaande fietsroutes worden omgeleid. Met deze plannen wil het Universiteitskwartier bijdragen aan een goede bereikbaarheid, maar wel met oog voor de kwetsbaarheid van het eeuwenoude gebied en de rust die er heerst. 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW