Slimme stadslogistiek door gebundelde inkoop: zo pak je dat aan

Om steden efficiënt, slim en duurzaam te bevoorraden is het belangrijk om het aantal transportbewegingen zo laag mogelijk te houden. Om dat te realiseren is een belangrijke rol weggelegd voor inkopers, onderstreept een rapport van de Hogeschool van Amsterdam geschreven voor het CILOLAB project.

De inkoper en stadslogistiek

De afgelopen tien jaar is er steeds meer aandacht voor de rol die grote organisaties als inkoper van goederen en diensten spelen in het verduurzamen van stadslogistiek. Binnen overheden, kennis- en zorginstellingen en bedrijvenclusters is er besef dat zij bijdragen aan de drukte en vervuiling in de stad door de inkoop van kantoorartikelen, schoonmaak- en onderhoudsdiensten, catering en afvalinzameling. Naast het maken van beleid, het uitvoeren van onderzoek en het creëren van bewustwording kunnen zij met hun inkoopkracht een ‘launching customer’ zijn van duurzame logistieke concepten.

Het rapport ‘Stappenplan voor de inzet van inkoop als instrument voor duurzame stadslogistiek’ is bedoeld om inkopers praktische handvatten te bieden om de inkoop te gebruiken als een instrument om zero-emissie stadslogistiek te versnellen.

De 12 stappen

 1. Gebruik bestaande netwerken en instellingen om kennis op te halen, ambities bekend te maken en draagvlak te creëren.
 2. Inventariseer wie last heeft van de huidige situatie en/of verbetering wenst en ga met hun in gesprek.
 3. Voer een nulmeting uit met een poort- of leveranciersonderzoek.
 4. Formuleer een visie op het gebied en/of de keten.
 5. Vorm een kopgroep van enthousiaste organisaties/personen en faciliteer de verbinding.
 6. Wijs een of meerdere ambassadeurs aan.
 7. Onderteken een deal, convenant of agenda om de commitment te formaliseren en om de bewustwording in de organisatie te laten groeien.
 8. Formuleer wie de resultaten meet, hoe de resultaten worden gemeten en hoe hierover gecommuniceerd wordt.
 9. Consult de markt voor oplossingen; schrijf als inkoper/ontvanger de oplossing niet voor.
 10. Beperk je niet tot één oplossing om transportbewegingen te beperken/verschonen.
 11. Realiseer dat een goede businesscase maatwerk is.
 12. Laat ketenpartners met regelmaat een collega uitnodigen of organiseer hier kennisoverdrachtsessies voor.

Ook voor transporteurs

Hoewel het rapport vooral is bedoeld voor inkopers en ontvangers van goederen, kan het ook van waarde zijn voor logistiek dienstverleners, legt Anne-Marie Nelck van TLN uit op de website van TLN: “Al is het maar om je eens in de rol van de klant of ontvanger te verplaatsen. Grotere instellingen zoals overheden, universiteiten of ziekenhuizen hebben soms wel tientallen inkopers, of verschillende inkoopdivisies die zijn ingedeeld op productgroepen. Waardoor de inkoop en soms ook de bevoorrading inefficiënt kan zijn.”

Nelck adviseert vervoerders dan ook om die kennis en ervaring te gebruiken. “Kom je als vervoerder bijvoorbeeld meerdere keren per week bij een klant, met steeds verschillende ladingen, dan kan dit misschien ook gebundeld en in één keer. Wacht dan niet af tot dat klanten jou benaderen, maar neem zelf een actieve rol,” roept Nelck op. “Er zit een hoop kennis bij logistieke dienstverleners, gebruik die ook. Neem contact op met je verladers en de ontvangers en ga het gesprek aan om te zien of het nog slimmer en efficiënter kan”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW