TechniekNL en evofenedex: bedrijven niet klaar voor zero emissie stadslogistiek

Circa 30 tot 40 grootste gemeenten in Nederland voeren per 1 januari 2025 een zero-emissiezone in. Alleen zero-emissie vracht- en bestelauto’s mogen straks deze zone binnenrijden.

Het tijdstip lijkt nog ver, maar deze ontwikkeling vormt een nieuwe uitdaging voor elk bedrijf die in de binnenstad goederen vervoert of diensten verricht. Daarom besloten evofenedex en Techniek Nederland om een onderzoek te houden onder hun gezamenlijke achterban over het kennisniveau, de communicatie vanuit de overheid en hun verwachtingen voor de toekomst met zero-emissie. Aan het onderzoek hebben in totaal 107 bedrijven meegedaan.

Ruim 60 procent van de bedrijven is nog niet geïnformeerd door gemeenten over de invoering van zero-emissiezones per 2025. Slechts 8 procent van de ondervraagden geeft aan door een gemeente op de hoogte te zijn gesteld en dat de informatie duidelijk was. De bedrijven geven aan wel veel behoefte te hebben aan informatie over deze toekomstige zero-emissiezones.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er werk aan de winkel is. Gemeenten moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de datum van invoering van de zone en de grootte van de zone. Het tijdig benaderen en informeren van ondernemers over de plannen is een gezamenlijke opgave van gemeenten en ondernemersverenigingen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de gemeenten doorpakken met hun besluitvorming over de zero-emissiezones. Bij lokale ondernemers is er ook een sterke voorkeur voor een aantal privileges voor zero-emissie voertuigen, zoals verruiming van laad- en lostijden voor deze voertuigen.

Kennisbehoefte

Van de ondervraagde bedrijven gaf 65 procent aan wel op de hoogte te zijn dat gemeenten per 2025 een zero-emissiezone kunnen invoeren en 35 procent gaf aan hiervan niet op de hoogte te zijn. Bedrijven geven verder aan behoefte te hebben aan meer informatie over regelgeving, stimulerende maatregelen en zero-emissie voertuigen. Opvallend is verder dat maar liefst 62 procent van de respondenten aangeeft te verwachten dat de overheidsplanning voor de invoering van de zones in 2025 niet wordt gehaald.

Voordelen met een zero-emissie voertuig

Sommige gemeenten in Nederland kennen bepaalde privileges toe aan bedrijven die rijden met een zero-emissie voertuig. Bedrijven geven aan veel interesse (42 procent) te hebben in een verruiming van laad- en lostijden voor zero-emissie voertuigen. Ruim 32 procent ziet het rijden over de busbaan wel zitten. Ook een speciale losplaats voor zero-emissie voertuigen en de verruiming van gratis parkeren wordt gezien als een interessante optie. Een dergelijk overzicht van voordelen van gemeenten ontbreekt, terwijl dat voor bedrijven die in een regio of landelijk actief zijn, juist handig is.

Ongeveer 70 procent van de bedrijven geeft aan dat het niet haalbaar is om op 1 januari 2025 een volledig wagenpark van bestel- en vrachtauto’s zonder CO2 uitstoot te hebben. Een klein deel (11 procent) geeft aan dat dit wel gaat lukken en ongeveer 19 procent weet nog niet of het een haalbare kaart is. Twee redenen die veel genoemd worden, zijn de hoge aanschafprijs van de voertuigen en de te beperkte actieradius van het voertuig. Ook een te klein geschikt aanbod van voertuigen en voertuigen met een speciale opbouw zijn hobbels op de weg naar zero-emissie. De overgangsregelingen die er momenteel zijn voor bestelauto en vrachtauto’s, bieden ondernemers gelukkig deze ruimte.

Alternatieven

Om de haalbaarheid te vergroten, kunnen bedrijven kijken naar alternatieven. In plaats van een voertuig aan te schaffen, kan men ook overwegen om een voertuig te leasen. Ongeveer 25 procent van de ondervraagden zegt dit wel te zien zitten. Vanwege de hoge aanschafkosten kan dit een serieuze overweging zijn voor bedrijven.

Een ander alternatief is het gebruik maken van een hub aan de rand van de stad. Bij deze hub levert een bedrijf de goederen af en vervoert een dienstverlener dit zero-emissie naar de stad. Bijna 29 procent van de bedrijven geeft aan daar interesse voor te hebben. Voor het alternatief om een bestel- of vrachtauto te delen met één van de bedrijven uit de buurt, staat ongeveer 29 procent open.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW