Netcongestie bij logistiek laden? Dat moet je zelf oplossen

De grenzen aan het elektriciteitsnetwerk zijn op steeds meer plekken bereikt. Netcongestie is een probleem voor de elektrificatie van de logistieke sector en daarmee voor de invoering van zero emissie-zones (ZE) in stadslogistiek.

Maar er zijn oplossingen, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van CE Delft, voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Deze oplossingen (ook wel ‘mitigerende maatregelen’ genoemd) worden in factsheets belicht.

Zelf oplossen

Een mitigerende maatregel voor bedrijven met netcongestie zorgt ervoor dat je efficiënter energie gebruikt, energie zelf produceert of samenwerkt met andere bedrijven in een gebied. Je zult het zelf moeten regelen.

Uit de mogelijke oplossingen zijn de zes meest kansrijke oplossingen gekozen, waaronder een batterij, slim laden of collectieve laadpleinen. In de factsheets van NAL staan beschrijvingen van de maatregelen en de voorwaarden waaronder deze geschikt zijn voor ondernemers.

Kennisontwikkeling en koplopers

De mitigerende maatregelen zijn technisch allemaal mogelijk, maar het ontbreekt vaak nog aan praktijkkennis. Een aanbeveling luidt daarom om direct te starten met het opbouwen van praktijkervaringen in een door de overheid gefinancierd koplopersprogramma en te beginnen met kennisdeling. Denk hierbij aan pilots, de ontwikkeling van een expertisecentrum en een digitaal kennisplatform.

Wet- en regelgeving

Een andere aanbeveling is om belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Wat volgens CE Delft veel meerwaarde geeft, is het invoeren van een ongegarandeerde aansluiting (non-firm ATO). Met zo’n aansluiting mogen bedrijven extra vermogen gebruiken op dalmomenten, als andere partijen dus minder verbruiken. Dit is een nieuw product dat de netbeheerders ontwikkelen en nu alleen nog in pilots beschikbaar is.

Voor meer informatie is het Future of Charging symposium op 24 november een aanrader.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW