Het is code rood voor de Amsterdamse taxibranche

De taxibranche is vatbaar voor criminaliteit en interessant voor criminelen. De aanpak van de branche blijft achter bij de ernst en complexiteit van de problematiek. Dat concludeert de gemeente Amsterdam na het onderzoek ‘Taxi! Malafide’ over activiteiten en criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche.

Volgens de onderzoekers biedt de inrichting van de legale taximarkt kansen voor malafide taxiondernemers. Overheidsfaciliteiten die bedoeld zijn voor legaal taxivervoer kunnen op dit moment relatief eenvoudig voor malafide doeleinden worden gebruikt. Ruim 53 procent van de bijna 5.000 zelfstandige taxichauffeurs in Amsterdam was de afgelopen drie jaar verdachte dan wel ‘betrokkene’ in een strafzaak.

Amsterdam is dé taxistad van Nederland. De taxibranche is belangrijk voor de stad omdat toeristen, maar ook veel inwoners van Amsterdam, er gebruik van maken. De taxibranche heeft in de afgelopen 10 jaar te maken gekregen met ontwikkelingen zoals de liberalisering van de markt in 2012 en de opkomst van online platforms als Uber.
Dit heeft gezorgd voor veel concurrentie, een overschot aan aanbieders, onvrede over het beleid en geen verbetering in kwaliteit of prijs. De onderzoekers stellen dat dit kan leiden tot de kwetsbaarheid en toegankelijkheid van de taxibranche voor verschillende vormen van malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit.

De taxibranche is een dekmantel voor criminele activiteiten omdat er geen structurele controle plaatsvindt en als er wel wordt gecontroleerd, is het lastig er een vinger achter te krijgen. De aanpak blijft achter bij de ernst en complexiteit van de problematiek, aldus de onderzoekers.

Tegelijkertijd zijn er voldoende kansen om zowel het imago te verbeteren als de misstanden binnen de branche – samen met de goedwillende en bonafide taxiondernemers – terug te dringen. De onderzoekers adviseren onder andere om de taximarkt te reguleren met volumebeleid maar ook door bewustwordingsgesprekken met taxichauffeurs te voeren met de boodschap dat criminelen misbruik maken van taxi’s en taxichauffeurs.

De betrokken overheden gaan met de vele aanbevelingen aan de slag met het opwerpen van preventieve barrières om de branche weerbaar te maken. Zo voert de gemeente Amsterdam vanaf 2022 een nieuw taxistelsel in, waarbij er gelijke regels zijn voor de bestel- en opstapmarkt en toegewerkt kan worden naar betrouwbaarder, veiliger en (meer) bonafide taxivervoer. Daarvoor zoekt de gemeente samenwerking met de betrokken ministeries om de wettelijke mogelijkheden innovatief en effectief in te kunnen zetten, om zoveel mogelijk aan de voorkant te kunnen controleren op zowel de vergunningen van bedrijven als chauffeurs.

Wethouder de Vries schrijft: ‘Het is dan ook van belang dat ook de landelijke wetgever de urgentie voelt om een wettelijke grondslag te creëren waardoor ook de bestelmarkt door de gemeente kan worden gereguleerd’.

Daar waar landelijke regels onvoldoende effect hebben en de gemeente geen eigen gemeentelijke regels kunnen stellen, richten de gemeente zich op vrijwillige samenwerkingsafspraken met de taxibranche. Het gaat dan om organisaties die in Amsterdam actief zijn en zich willen inzetten voor met name de gemeentelijke doelen ‘betrouwbaar’ en ‘bonafide’.

Het nieuwe Samenwerkingsplatform Taxi020 maakt onder andere afspraken over:

  • preventie ondermijnende activiteiten
  • kwaliteit van consumententaxivervoer in Amsterdam
  • discriminatievrije taximarkt
  • uitstootvrije taxivloot
  • economisch rechtvaardige taxibranche.

 

Bron: gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW