Utrechtse bedrijven en overheden samen in coalitie ‘Goederenvervoer over Water’

‘Varen waar het kan, rijden als het moet’ is het motto van provincie Utrecht en partners uit de regio bij duurzaam goederenvervoer over water. Voor een schonere leefomgeving wil de provincie Utrecht samen met partners beter gebruik maken van bestaande vaarwegen met duurzame vaartuigen en schone voertuigen voor de ‘last mile’ en de plekken die over water goed bereikbaar zijn koesteren.

Goederenvervoer over water in provincie Utrecht

De provincie Utrecht en partners ondertekenden op 13 april de intentieovereenkomst ‘Goederenvervoer over Water provincie Utrecht’. Bedrijven en maatschappelijke en kennisorganisaties sluiten zich bij de intentieovereenkomst aan. Verschillende bouwbedrijven, horecaleveranciers, logistieke partijen, afvalverwerkers en Hogeschool Utrecht waren voor de ondertekening aanwezig.

De ondertekening volgt op een tweejarige verkenning van goederenvervoer over water op regionaal en lokaal niveau én het bouwen van het netwerk met publieke en private partijen. Uit pilots blijkt dat er kansen liggen in vervoer van (zware) materialen van en naar de binnenstad (om bijvoorbeeld in Utrecht de kwetsbare kades en werfkelders te ontlasten) maar ook in de aanvoer van grote volumes bouwmaterialen naar de provincie gekoppeld aan de grote woningbouwopgave. Daarnaast zijn retail, horeca en afval kansrijke goederenstromen om over water te vervoeren.

Samenwerking om vervoer over water te stimuleren

Steden worden voller gebouwd en de bereikbaarheid komt verder onder druk te staan. De provincie Utrecht gezonde verstedelijking in de provincie Utrecht, dus daar hoort dan ook bij dat bedrijven en overheden met elkaar helpen stappen te zetten in de overgang naar schonere vormen van transport. Vervoer over water is een van de middelen hiervoor.

Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht: “De Coalitie Goederenvervoer over Water provincie Utrecht gaat de komende jaren verder invulling geven aan de samenwerking door nog meer concrete projecten te realiseren, aan te sluiten op toekomstig beleid en de samenwerking met andere provincies uit te breiden. De coalitie levert zo een structurele bijdrage aan de opgaven voor klimaat, schone lucht en gezond stedelijk leven. Hiermee speelt de coalitie ook in op de toekomstige emissievrije zones in de binnensteden”.

Foto: Provincie Utrecht

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW