VolkerWessels Materieel & Logistiek opent Bouwhub Eindhoven

De komende 20 jaar wordt er volop gebouwd in Eindhoven, vooral binnen de Ring. Dit zorgt voor meer bouwverkeer, met gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en CO2-uitstoot in de stad. Daarom gaat de gemeente Eindhoven bouwgerelateerd verkeer beperken.

VolkerWessels Materieel & Logistiek opent daarom Bouwhub Eindhoven. De BouwHub zorgt voor minder ritten naar de bouwplaatsen, vollere vrachtwagens, meer arbeidsproductiviteit en minder CO2-uitstoot. De BouwHub is white label, zodat iedereen er gebruik van kan maken; aannemers, groothandels, producenten en transporteurs. Bouwen aan duurzaamheid doe je immers samen. Samen met vastgesteld beleid voor slimme en duurzame bouwlogistiek zet de gemeente Eindhoven hiermee een grote stap richting haar duurzaamheidsambities.

Wat doet de bouwhub?

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar bouwmaterialen voor binnenstedelijke bouwprojecten worden verzameld, gebundeld en emissievrij in klein transport de stad in wordt vervoerd en op de werkplek wordt klaargezet. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen – van leverancier tot bouwplaats – gemonitord en gecoördineerd. Buiten het samenstellen van zogenoemde dagproductiepakketten faciliteert de BouwHub parkeren van bouwpersoneel aan de rand van de stad en hergebruik van reststromen. Ook werken we op de BouwHub met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De wethouder mobiliteit…

“Verandering is niet eenvoudig. Om een nieuwe manier van denken en werken bij bouwprojecten te stimuleren, stellen wij als gemeente voorwaarden aan de bouwlogistiek”, legt wethouder mobiliteit Monique List uit. “ We vragen initiatiefnemers in een vroeg stadium na te denken over de impact van bouwlogistiek op de omgeving. Zo willen we zorgen voor minder ritten van goederen en bouwpersoneel in de stad. Daarmee  houden we de stad gezond en bereikbaar voor onze bewoners en bezoekers en het draagt bij aan onze klimaatambities.”

De BouwHub Eindhoven werd gisteren feestelijk geopend door wethouder Monique List-de Roos en Ron Frazer, directeur VolkerWessels Materieel & Logistiek.

Living lab

Om als gemeente goed te kunnen sturen op het bouwverkeer in de stad is informatie over het aantal bouwlogistieke ritten van belang. In samenwerking met partners SmartwayZ.NL en Brainport Bereikbaar is met lokale bouwers en de BouwHub een living lab gestart om daar meer inzicht in te krijgen.

Dr. Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistics Hogeschool van Amsterdam: “De aanpak van uitstoot is urgent in de bouwsector. De bouwsector is de grootste wegvervoerder: in een op de vijf vrachtwagens zitten bouwmaterialen. Er gaat meer dan 6 miljard euro om in bouwlogistiek. Het aandeel van transport in de CO2-uitstoot in de bouw is zo’n 15 procent. Zero emissie voertuigen helpen bij het bereiken van de klimaatdoelen. Maar, het is niet voldoende. De sector moet inzetten op veel minder, maar vollere, voertuigen, bundeling van lading en de inzet van andere modaliteiten zoals de binnenvaart. De volumes die naar de bouw gaan worden steeds kleiner en met strikte venstertijden; just-in-time. Het wordt steeds duurder om de bouwplaats te bevoorraden. Zeker als elke aannemer zelf afroept. Om de impact van transport naar de bouwplaats in de greep te krijgen en in te spelen op de levereisen is ontkoppeling nodig in regionale bouwhubs. Het transport van de producenten naar de hubs gaat met ‘slow mobility’; rust, reinheid en regelmaat. Op basis van een regionale tactische planning, en op basis van meerdere projecten in een gebied, bundelt de producent (of bundelen producenten samen) hun aanvoer. Dat levert de grootste milieuwinst op.”

Bron: VolkersWessels

Foto: VolkerWessels Materieel & Logistiek

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW