Zonder transport staat alles stil

De logistieke sector met 750.000 banen verdient extra aandacht. Het Topteam Logistiek kwam met adviezen om de sector te revitaliseren. Het economische belang van de logistieke sector voor Nederlandse is groot. De toegevoegde waarde van deze sector is 40 miljard euro en 750.000 mensen verdienen er hun brood.

Op Nuzakelijk schrijft Walther Ploos van Amstel:

Dat is ruim 8 procent van onze economie. De logistieke sector zorgt er bovendien voor dat topsectoren als de land- en tuinbouw, energie, de voedingsindustrie en de chemie niet stil komen te staan.

Adempauze

Met transport staat alles stil… zo lijkt het soms. Er leek, met de economische crisis, even een adempauze in de groei van het goederenvervoer. Maar, nu de economische groei weer aantrekt, loopt de infrastructuur in enkele jaren helemaal vol en vast, als we niets doen. En wat blijft er dan over van Nederland als handelsnatie?

Wat moeten bedrijven en overheden doen om die 750.000 banen te behouden en meer waarde voor Nederland te creëren? Het Topteam Logistiek boog zich erover in de afgelopen maanden in opdracht van de minister van Economische Zaken en kwam met stevige adviezen.

Eredivisie

Het topteam is ambitieus en wil dat Nederland in 2020 weer een internationale toppositie heeft als ketenregisseur van wereldwijde logistieke netwerken met een goed innovatie- en vestigingsklimaat voor bedrijven.

Om die toppositie te bereiken is het van belang Nederland als één logistiek systeem te organiseren. Nederland heeft er alles voor in huis. Een geweldige ligging, achterlandverbindingen, logistiek bedrijven en een meedenkende douane, maar ze zijn onderling niet goed verbonden.

Zo zullen mainports, als Schiphol, Rotterdam en Amsterdam, met hun achterlandverbindingen als binnenhavens en railterminals, en greenports als FloraHolland intensief moeten samenwerken. Maar, ook de logistieke bedrijven zelf moeten veel meer afstemmen.

Meer vervoer, met minder middelen

De beladingsgraad van vervoersmiddelen moet verbeteren van nu 45 procent naar 65 procent in 2020 door het duurzaam bundelen van goederenstromen op verschillende vervoersvormen; op de weg, het water en het spoor.

De vele initiatieven in het ‘lean and green’ programma van Connekt laten zien dat duurzaam bundelen ook echt wat oplevert.

Koppelen van vervoerswijzen

Synchromodaliteit is een kansrijke innovatie. In een synchromodaal transportsysteem kunnen alle vervoerswijzen flexibel worden ingezet op basis van samenwerking tussen vervoerswijzen, in plaats van concurrentie tussen die vervoerswijzen. Met een stille knipoog naar ‘openbaar goederenvervoer’.

Afhankelijk van de eisen van de klant en de actuele beschikbare capaciteit van vervoerswijzen en de infrastructuur binnen het logistieke systeem wordt optimaal gebruik gemaakt van de weg, het water en het spoor.

Informatie delen

Bundelen en synchromodaliteit vragen om naadloze informatie-uitwisseling tussen partijen in de vervoersketen via één enkel informatieplatform. Niet alleen de verladers en logistiek dienstverleners, maar ook de overheden moeten daaraan meedoen.

Dit biedt vervolgens mogelijkheden voor het slim plannen en besturen van de vervoerstromen over de schaarse infrastructuur met dynamisch verkeersmanagement.

De logistieke sector gaat innoveren. Dat is zonder meer goed nieuws voor de BV Nederland.

Lees meer columns van Walther Ploos van Amstel:

http://www.nuzakelijk.nl/column-walther-ploos-van-amstel/

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW