ABN AMRO: maaltijdbezorging blijft groeien

Maaltijdbezorging is sinds de coronacrisis explosief gegroeid. Ruim 38 procent van de consumenten zegt meer maaltijden tijdens de coronapandemie te hebben besteld. Snelheid van bezorging is een belangrijke factor voor succes. Bijna de helft van de consumenten verwacht bezorging binnen 20 tot 30 minuten.

Abonnementen zijn steeds meer in trek, mits er een gevarieerd menu wordt aangeboden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van ABN AMRO.

Maaltijdbezorging

De totale markt voor maaltijdbezorging groeide in de jaren voor de coronacrisis sowieso al flink. Volgens het FoodService Instituut Nederland (FSIN) werd 1,2 miljard euro in Nederland omgezet in 2016 en was dit in 2019 al gegroeid naar 2 miljard euro. De cijfers voor 2020 geven aan dat de totale markt voor bezorgmaaltijden, waarin onder meer ook specifieke bezorging aan ouderen is meegerekend, gegroeid is naar 2,8 miljard euro in 2020; een stijging van maar liefst 44 procent mede als gevolg van de coronapandemie.

In 2021 komt maaltijdbezorging uit op 3,4 miljard euro omzet, verwacht het FSIN. Dat is een groei van 19 procent ten opzichte van 2020 en een verdubbeling ten opzichte van 2018. Zonder corona zou deze verdubbeling volgens ABN AMRO pas in 2024 zijn gerealiseerd. Dagelijks gaan meer dan een half miljoen maaltijden met inmiddels meer dan 50.000 bezorgers naar de consumenten. De waarde van de bestelling ligt nu rond 23 euro en loopt elk jaar wat verder op.

De helft bestelt via platforms

Maaltijdbezorging buiten platforms groeide in 2020 met bijna een kwart miljard van 475 miljoen naar 779 miljoen euro in 2020, berekende het FSIN. Consumenten zijn bovendien gemiddeld meer gaan besteden per bestelling

Uit een recent onderzoek van ABNAMRO blijkt dat 46 procent van de respondenten liever een maaltijd direct bij een restaurant bestelt dan via een platform. Dit geldt vooral voor respondenten in de leeftijd 45-54 jaar, terwijl jongeren tussen 18-24 jaar de voorkeur voor platforms hebben.

Toch verwacht ABN AMRO dat maaltijdbezorging buiten platforms om in de komende jaren minder hard zal groeien dan tijdens de coronapandemie. Dit heeft vooral te maken met schaalgrootte en IT-kennis die nodig is om de logistiek achter de bezorging kostenefficiënt te regelen. Actieve promotie en samenwerking tussen restaurants zal nodig zijn om de concurrentie van platforms het hoofd te bieden.

Dark kitchens

In industriële keukens, vaak ‘dark kitchens’ genoemd, bereiden meerdere restaurants of merken verschillende type maaltijden die ze vervolgens bezorgen of laten ophalen. Van de ruim 1.000 respondenten vindt 70 procent het prima als bezorgmaaltijden worden bereid in dergelijke keukens. Het voordeel voor consumenten is dat een huishouden verschillende type maaltijden in een keer kan bestellen, bijvoorbeeld pizza’s voor de kinderen en Thais voor de ouders.

Restaurants kunnen hun kosten relatief laag houden wanneer ze gebruikmaken van dergelijke keukens; er hoeft dan immers niet geïnvesteerd te worden in een duur pand of personeel. Een nadeel hiervan is dat een merk of restaurant geen duidelijk gezicht heeft richting de consument. De consument weet dan niet goed waar zijn eten vandaan komt en of de kwaliteit voldoende is. Deze onzekerheid blijkt ook uit de enquête.

De belangrijkste voorwaarde om te bestellen via industriële keukens is namelijk dat de keukens kunnen aantonen dat de kwaliteit geborgd is, vindt 55 procent van de consumenten. Een ruime 11 procent zal vanwege de vermeende onzekerheid juist geen maaltijden bestellen bij een industriële keuken. Deze consumenten vinden het belangrijk dat ze precies weten hoe en waar hun maaltijd bereid word

Opkomst flitsbezorgers baart zorgen

Ook veilig en duurzaam bezorgen op fiets of scooter wordt belangrijk tot zeer belangrijk gevonden door ruim de helft van de respondenten. Met de groei van de bezorgmarkt, waaronder ook de groei van bezorging vanuit supermarkten, neemt ook het aantal bezorgers fors toe. Deze aantallen nemen recent nog verder toe door de opkomst van flitsbezorgers als Gorillas, Flink en Getir, die binnen 10 minuten boodschappen bezorgen.

Het grote aantal koeriers, die vanwege tijdsdruk vaak razendsnel door de stad fietsen, gaat gepaard met toenemende zorgen over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de stad. Het is goed mogelijk dat er meer regulering voor de koeriers komt om de veiligheid in de stad te borgen.

Een ander gevolg van de groeiende bezorgmarkt is een tekort aan bezorgers en dat tekort neemt naar verwachting alleen maar toe. Ook worden er steeds meer vraagtekens geplaats bij de arbeidsomstandigheden van bezorgers. De vraag of zij zzp’ers zijn of personeel in dienst van het bedrijf, kan grote gevolgen hebben voor het bestaande verdienmodel. In dienst betekent meer kosten voor het bedrijf en minder flexibiliteit voor de werknemer.

Bron: ABN AMRO

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW