Komt er ademruimte in rijbewijskwestie zware elektrische bestelauto’s?

Gisteren, op 24 oktober, is de motie in de Tweede Kamer aangenomen voor het verlengen van de vrijstelling voor het C-rijbewijs voor ondernemers met een elektrische bedrijfswagen tussen de 3.500 en 4.250 kg. Spannend is nu of de minister deze motie ook daadwerkelijk gaat opvolgen. Hij kan die motie ook naast zich neerleggen. Hij schreef aan de Tweede Kamer: “Vanwege bovenstaande complexiteit is het op dit moment te vroeg om met een oplossing te komen”. 

Deze vrijstelling liep op 1 oktober af en bracht voor de ondernemers veel onzekerheid met zich mee. De vrijstelling is verlengd totdat er definitieve wetgeving komt in de Europese Rijbewijs richtlijn. Dit geeft even ademruimte voor rijbewijskwestie zware elektrische bestelauto’s.

Volgens minister Harbers van I&W is gebleken dat het op dit moment, onder de huidige (Europese) regels, niet uitvoerbaar en handhaafbaar is om de tijdelijke constructie te verankeren in permanente wetgeving. Dat komt onder meer doordat het voor handhavers niet te controleren is dat het extra gewicht daadwerkelijk is toe te schrijven aan het accupakket. Dit is niet altijd in het kentekenregister opgenomen. Het betekent ook dat er kans is op onjuist gebruik van deze overgangsregeling. Het probleem speelt ook in andere EU-lidstaten. Het ministerie is in gesprek met andere landen om een oplossing te vinden voor de huidige situatie.

Hiermee is overigens niet al het ‘gedoe’ voorbij. De zwaardere bestelauto’s vallen in de cat. N2. Oftewel vrachtauto. Hierdoor mogen zij niet doorrijden bij vrachtautoverboden (C7 verkeersbord) die in veel binnensteden staan. Ook is er dan onder meer een tachograafplicht.

Wordt vervolgd.

Bron: Tweede Kamer

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW