Amsterdam kiest voor intelligente toegang voor verkeer op de Wallen

intelligente toegang voor verkeerDe afgelopen maanden bereide de gemeente Amsterdam intelligente toegang in het Amsterdamse Oudezijdegebied voor.

Dit is de volgende stap in de aanpak van verkeersoverlast tijdens de uitgaansnachten op donderdag, vrijdag en zaterdag. Voortaan is het Oudezijde gebied alleen toegankelijk voor bewoners en voor mensen die ook echt in het gebied moeten zijn. De rood-witte paaltjes maken plaats voor digitale handhavers.

Intelligente toegang is een techniek die meer mogelijkheden biedt bij het verlenen van toegang aan verschillende groepen ontheffinghouders. Het project wordt de komende jaren gebruikt om ervaringen op te doen en de techniek te verbeteren.

Wat is intelligente toegang?

De gemeente Amsterdam gaat op een slimme manier toegang verlenen en het verkeer digitaal managen. Zo weren ze onnodig en onwelkom verkeer terwijl bewoners, ondernemers en hulpdiensten in het gebied zo min mogelijk last ondervinden. De gemeente kan verkeer reguleren of toegang verlenen voor bepaalde locaties, voor bepaalde doelgroepen en op bepaalde tijden. Dit is intelligente toegang (of intelligent access).

De camera’s die de gemeente plaatst worden straks alleen gebruikt om kentekens te controleren. Zo kunnen ze regelen dat alleen ontheffinghouders tijdens uitgaansnachten het gebied inrijden.

Planning

Waarschijnlijk komen de camera’s vanaf begin september 2020 in gebruik. Dan breekt de testfase aan, waarin de gemeente het volgende gaat testen:

  • herkennen de camera’s de kentekens goed?
  • worden de verschillende groepen ontheffinghouders goed herkend?
  • wat zijn de gebruikservaringen van de ontheffinghouders?
  • is het systeem voldoende bestand tegen misbruik?
  • hoe verloopt de handhaving?

Loopt dit allemaal voorspoedig, dan wordt intelligente toegang in het gebied op zijn vroegst begin 2021 formeel in gebruik genomen. Op basis van de ervaringen in dit gebied zal de gemeente daarna kijken hoe ze het systeem kunnen verbeteren.

Je moet als gemeente als ‘marktmeester’ wel transparante spelregels hebben. Wie mag er wel en niet in? De pilot in oude binnenstad gaat dat leren. Ongetwijfeld zal dat leiden tot stevige discussies. Dit wordt een leerzame pilot over slimmer met verkeer omgaan in de drukke binnenstad.

De huidige verkeersmaatregelen tijdens de uitgaansnachten bestaan uit rood-witte paaltjes en een verzinkbare paaltjes. Deze blijven actief totdat de intelligente toegang in gebruik wordt genomen.

Bron: gemeente Amsterdam 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW