Amsterdam kijkt naar kansen hyperloop voor regio

De gemeente Amsterdam tekent mee met het convenant Cargoloop om actief betrokken te blijven bij de ontwikkeling van de hyperloop. De hyperloop kan een impact hebben op de economische positie van de MRA, op de infrastructuur en ruimtelijke inpassing in de regio en met name Schiphol. 

Wethouder Egbert de Vries stelt dit in antwoord op raadsvragen. Bij een voortvarende doorontwikkeling van het hyperloopconcept, kan dit concept een rol gaan vervullen in de mobiliteit van mensen en transport van goederen. Het systeem heeft een relatief lage CO2-footprint en is daarom vanuit duurzaamheidsoverwegingen een waardevolle toevoeging aan de bestaande vervoersmodaliteiten.

Bijdrage aan regio

De hyperloop kan een bijdrage leveren aan een aantal Amsterdamse en regionale ambities en doelstellingen bij internationale bereikbaarheid, duurzaamheid en economische waarde/investeringsklimaat (en agglomeratie effecten). 

Mede op basis van de uitgevoerde onderzoeken verwacht de gemeenten Amsterdam dat de hyperloop gebruikt kan worden voor vervoer over de middellange afstand (tussen de 100 en 1500 kilometer). Hiermee is het nadrukkelijk een ontwikkeling die connectiviteit tussen regio’s kan bevorderen.

Vanuit het perspectief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en internationale connectiviteit, is de gemeente Amsterdam geïnteresseerd in de ontwikkeling van het hyperloopconcept. Vanuit internationale connectiviteit is koppeling van de hyperloop aan Schiphol een logische optie. Aantakking van Amsterdam en de regio op een hyperloopnetwerk vergroot de economische concurrentiekracht van stad en regio.

Cargoloop

Een hyperloop voor transport van goederen kan mogelijk al eerder, gegeven de lagere kosten en veiligheidseisen. Ook hiervoor is Schiphol richting bijvoorbeeld andere vliegvelden (nationaal en internationaal) een logisch startpunt. Maar een andere kans zou kunnen zijn om bijvoorbeeld voor het ontlasten transport Aalsmeer-Westland of ander traject waarbij een hoogwaardige CO2-arme verbinding die ook eventueel bijdraagt aan de druk op de snelwegen een Cargoloop te overwegen. 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW