Amsterdam lanceert samenwerkingsplatform Logistiek020

De Amsterdam wethouder de Vries van Verkeer & Vervoer en de bedrijven uit de logistieke sector tekenden op 24 juni een samenwerkingsakkoord en lanceren het samenwerkingsplatform Logistiek020.

Met het akkoord geven zij aan te samen te willen werken aan een veiligere, lichtere, schonere en slimmere stadslogistiek. Het platform zorgt ervoor dat de gemeente en het bedrijfsleven informatie met elkaar kunnen delen.

Zo’n 15 procent van alle verkeer in de stad is logistiek verkeer. Dagelijks rijden 30.000 bestelauto’s en 4.000 vrachtwagens door de stad, en dat aantal neemt de komende jaren toe. De logistiek is belangrijk voor de stad, maar zware voertuigen zorgen voor veel uitstoot, vormen een bedreiging voor de kwetsbare kademuren en bruggen en zorgen in sommige gevallen voor onveilige verkeerssituaties.

Wethouder Egbert de Vries: “De stad groeit en de openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. De leefbaarheid staat daardoor onder druk. Tegelijkertijd is het van levensbelang dat de groeiende stad bevoorraad wordt en dat ons afval wordt afgevoerd. Het huidige logistieke systeem is niet toereikend. Er zijn nieuwe oplossingen nodig, die alleen ontstaan als de gemeente en het bedrijfsleven samenwerken.”

De gemeente stelt verschillende eisen aan de logistieke sector. Het vervoer in Amsterdam moet:

  • Veiliger, door het verbeteren van de verkeersveiligheid
  • Lichter, door het verlagen van de belasting van kades en bruggen
  • Schoner, door het verkleinen van de impact op de luchtkwaliteit
  • Slimmer, door het bereikbaar houden van de drukke stad

Deze eisen zijn niet altijd goed met elkaar te verenigen. Zo zijn schonere voertuigen vaak zwaarder dan traditionele voertuigen, waardoor logistieke partijen met kleinere voertuigen de stad moeten bevoorraden. Van die kleinere voertuigen zijn er meer nodig, waardoor de bereikbaarheid van de stad in gevaar komt.

De gemeente Amsterdam heeft veel contact met de logistieke branche. De branche is dus goed betrokken, maar geeft ook aan dat het steeds lastiger is om aan alle eisen van de gemeente tegemoet te komen. De gemeente werkt daarom samen met het bedrijfsleven aan integraal logistiek beleid.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW