Amsterdam verbant de flitsbezorgers

Amsterdam verbant de flitsbezorgers van Getir, Flink, Zapp en Gorillas naar bedrijventerreinen. De dark stores zijn niet meer welkom in woonwijken of gemengde woon-werkgebieden met winkel- en horecastraten.

De specifieke combinatie van aandachtspunten maakt de vestiging van darkstores in woonbuurten en gemengde gebieden niet mogelijk, zegt de gemeente, tenzij de specifieke lokale omstandigheden dit wel toelaten. Vestiging van darkstores in winkelstraten wordt daarbij op voorhand uitgesloten, omdat een darkstore onvoldoende toevoegt aan een winkelstraat. Bedrijfsomgevingen zijn de meest geschikte omgevingen voor darkstores, waarbij wel rekening gehouden moet worden met eventuele plannen voor transformatie van het gebied. Dat meldt Parool vandaag. Het is een wereldvreemd plan van de wethouder.

Naar welke bedrijventerreinen moeten die dark stores dan? Amsterdam sluit het ene na het andere bedrijventerrein binnen de Ring. De bedrijven moeten daar weg om ruimte te maken voor nieuwe, hippe wijken waarin de Amsterdammers wonen en werken. Die Amsterdammers, jong en oud, zijn straks onbereikbaar voor de snelle bezorgers. Dat gaat gewoon niet werken vanaf bedrijventerreinen buiten de ring. De vitaliteit van (de nieuwe) stadswijken zit juist in het bieden van een goede mix aan functies en daarbij hoort ook die snelle thuisbezorging. Maak daar ruimte voor en maak daarover afspraken.

Het is vooral ook een willekeurige maatregel. Wat gaan de flitsbezorgers van Albert Heijn, Gall en Jumbo doen? Gelden de regels straks ook voor de pizza- en sushibezorgbedrijven? Moeten horecaterrassen, clubs, restaurants, podia en fitnesscentra dan ook de stad uit naar bedrijventerreinen?

Door de aanpak van Amsterdam en andere gemeenten lijkt het alsof overlast in woonwijken alleen door flitsbezorging worden veroorzaakt. Juristen stellen dat van enig gedegen onderzoek naar de problemen geen sprake is. Dat duidt op willekeur bij handhaving, en met het gelijkheidsbeginsel dienen gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Dat lijkt niet het geval. Dan resteert de gang naar de rechter.

Voor elke ondernemer die overlast geeft geldt: los het op. Vorige week nog kwamen de flitsbezorgers met een ‘code of conduct’. Hiermee willen ze een antwoord geven op de overlast die omwonenden ervaren van de dark stores. De bedrijven zijn ervan overtuigd dat de zorgen die gemeenten hebben over de impact van hun bezorgdiensten kunnen worden aangepakt met onderlinge afspraken en gedragsregels over onder andere inpandig parkeren van fietsen, het transparant maken van de bedrijfsramen en het zelfstandig reguleren van geluidsoverlast. Die kans krijgen ze niet eens.

Na de uitzending op Nieuwsuur waar de Amsterdamse wethouder van Doorninck in gesprek met Sadik Cevik van Gorillas leek het erop dat de wethouder rabiaat-ideologisch tegen ‘flits’ is. De flitsbezorgers komen van Mars, zij komt van Venus.

De wethouder neemt een waardeloos besluit. Flitsbezorging kan ook helpen om stedelijke problemen op te lossen, zoals winkelleegstand, monofunctionele buurten, sociale controle en inclusiviteit. Maar, de wethouder heeft schaamteloos de deur knalhard dicht gegooid. Einde dialoog… daar wordt niemand beter van.

 

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW