Electric Road Systems zijn ook in Nederland haalbaar

Voor emissievrije transportsector is het van belang dat bedrijven kunnen beschikken over een goed netwerk om de batterij van hun elektrische vrachtwagen op te laden. In dat kader heeft een consortium van Decisio, EVConsult en Sweco in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd voor het ministerie Infrastructuur en Waterstaat: “Analyse Kosteneffectiviteit Electric Road Systems (ERS) voor Nederland”. 

Door middel van Electric Road Systems kan de batterij van een elektrische vrachtwagen worden opgeladen tijdens het rijden, bijvoorbeeld via een bovenleiding. Het is dus een vorm van dynamisch laden, wat een alternatief voor, dan wel een aanvulling op, het stationair laden bij een laadpaal is. 

Uit de analyse blijkt dat ERS in theorie een kosteneffectieve manier voor de CO2-besparing van de logistieke sector kan zijn, maar dat diverse onzekerheden een rol spelen en er voor succesvolle introductie aan veel voorwaarden moet worden voldaan. Zo moet er een omvangrijk ERS-netwerk op een groot deel van het Nederlandse hoofdwegennet worden aangelegd. Dat vraagt om een grote investering die alleen rendabel is wanneer er voldoende gebruik van het netwerk wordt gemaakt. Dit gebruikersvolume is weer afhankelijk van de aantrekkelijkheid van ERS-vrachtwagens ten opzichte van stationair ladende batterij-elektrische vrachtwagens. 

De belangrijkste bedreigingen voor het succes van ERS zijn sneller dan verwachte verbeteringen van batterijen, sneller dan verwachte daling van batterijkosten en van oplaadkosten van stationair ladende vrachtwagens, en mede daardoor een lager dan verwacht gebruik van het ERS-netwerk.

De minister gaat nadenken óf, en zo ja in welke mate, ERS onderdeel kan uitmaken van de verschillende laadlocaties voor vrachtwagens.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW