Amsterdamse wethouder wil veiligheid bouwverkeer aanpakken

De Amsterdamse wethouder Dijksma heeft bij de beantwoording van vragen van het D66 raadslid Vroege over de dode hoek van vrachtwagens aangegeven de verkeersveiligheid bij bouwverkeer te willen aanpakken.

Het Amsterdamse college vindt het heel belangrijk om de verkeersveiligheid in de stad verder te verbeteren en is voornemens om nog meer in te zetten op het terugdringen van het aantal ernstige verkeersongelukken.

Dode hoek

Mede onder invloed van de door Amsterdam in 2017 ondertekende brief werkt de EU aan nieuwe voertuigwetgeving voor onder meer vrachtverkeer. Naar verwachting duurt de implementatie van deze wetgeving nog een lange tijd. Londen is vooruitlopend op deze nieuwe EU wetgeving gestart met eigen wetgeving en handhaving op deze nieuwe vrachtvoertuigveiligheidseisen. Het college wil vooruitlopend op de nieuwe EU wetgeving verkennen wat in Amsterdam op kortere termijn gedaan kan worden op dit thema.

BLVC

Bouwlogistiek is onderdeel van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) plannen die worden opgesteld bij bouwprojecten (in het bijzonder infrastructuurprojecten) waarvan de gemeente opdrachtgever is. Aan aannemers wordt gevraagd een logistiek plan te maken waarin zij uitleggen wat zij zullen doen aan het spreiden van vervoersbewegingen in de tijd en in modaliteit, verduurzamen van de gebruikte voertuigen, minimaliseren van de overlast en daarnaast met betrekking tot projectspecifieke zaken. Er is in het BLVC-kader een lijst van mogelijk te overwegen maatregelen (best-practices) opgenomen. Daarnaast moeten aannemers aangeven hoe zijn de inzet gaan borgen.

Meer jaren plan verkeersveiligheid

Binnen de aanscherping van het MJPV kijkt het college aanvullend naar:

  • Het intensiveren van bestaande maatregelen zoals het veiliger inrichten van kruispunten en meer gedragsmaatregelen.
  • In hoeverre nieuwe Europese voertuigveiligheidseisen voor vrachtwagens in de gemeentelijke aanbestedingscriteria, die van toeleveranciers en die van bouwverkeer (BLVC) gestimuleerd kunnen worden.
  • De MJPV aanscherping met het pakket aan nieuwe maatregelen wordt naar verwachting in december via het college aan de Amsterdamse raad aangeboden.
No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW