Binnenvaart niet de boosdoener bij luchtvervuiling in Duitse binnensteden

De Binnenvaartkrant meldt dat binnenvaartschepen niet de boosdoener zijn bij luchtvervuiling in binnenstad. Dat blijkt uit Duits onderzoek.

Het milieuambt in Noordrijn-Westfalen heeft de afgelopen 6 jaar de luchtkwaliteit langs de Rijn in kaart gebracht. In de havens van Neuss en Düsseldorf werden 19 meetpunten ingericht, in de haven van Duisburg 28 meetpunten. Ook bij Lobith en Bad Honnef is het stikstofdioxidegehalte (NOx) in de lucht gemeten.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de emissies van scheepsmotoren nauwelijks een rol spelen bij luchtkwaliteit in binnensteden. Al op een afstand van 100 meter van de Rijn merkt men er amper nog wat van. Overigens blijft het noodzakelijk om te werken aan minder uitstoot in de binnenvaart.

Bron: Binnenvaartkrant en LANU

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW