Boefjes op de werkvloer? Uitdaging voor beroepsonderwijs en leidinggevenden

Gisteren hadden we de Digitale Dag van de Logistiek. Samen met Bart Lammers van Technische Unie mochten we aftrappen over de toekomst van het logistieke beroepsonderwijs. Behalve over zero emissie, robotisering, samenwerking en digitalisering ging het over de mentaliteit van de jonge vakgenoten op de werkvloer. De lontjes zijn soms erg kort…

Uit de cijfers van de politie blijkt dat het aandeel van jongeren dat criminaliteit pleegt, is gestegen (na 10 jaar van sterke daling). In de grote steden en onder bepaalde groepen jongeren is het probleem extra groot. Vooral bij online fraude neemt het aandeel jongeren onder de 18 jaar toe. Bovendien verhardt het gedrag tot onder meer drugshandel, afpersing, geweld en witwassen. En, helaas is de recidivekans hoog.

Werkgevers vragen vaak om een Verklaring Omtrent Het Gedrag. Maar wat als steeds meer jonge werknemers die niet krijgen? We hebben ze hard nodig en ze verdienen een tweede en soms derde kans.

Verklaring Omtrent Het Gedrag

Om de risico’s in de greep te houden vragen werkgevers om een Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG). Voor hun blijft de poort dicht. Een VOG geeft aan dat het gedrag van de medewerkers geen belemmering vormt voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Je krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Ben je wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is. Nagenoeg iedereen krijgt een VOG. Daarom werken sectoren met eigen waarschuwingsregisters.

Omgaan met boefjes op de werkvloer

Ik ben nieuwsgierig welke bedrijven in het HRM-beleid hieraan aandacht besteden? Wie werkt met de Recidive InschattingsSchalen (RISc) die helpen bij een analyse van de echte risico’s bij een medewerker zonder VOG.

Wie traint leidinggevenden in het omgaan met, en begeleiden van de boefjes op de werkvloer? Welke uitzendbureaus werken nu al samen met de Reclassering bij het werven, selecteren en begeleiden van medewerkers? Gedrag kun je immers veranderen met drang en dwang. Dat is maatschappelijk verantwoord. Het kabinet vindt dat daders in hun eigen omgeving moeten worden aangepakt. In hoeverre zou het bedrijfsleven daarin een rol kunnen vervullen?

Preventie en bewustwording

Het beroepsonderwijs en de eerste werkgever staan samen voor de uitdaging de jongeren een mooie start van hun toekomst te geven. Het is tijd voor de eerste cursus ‘Boefjes voor Dummies’, snuffelstages in de jeugddetentie voor docenten en leidinggevenden en een dag op werkbezoek met straatcoaches.

 

Walther Ploos van Amstel

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW