Netcongestie bij logistiek laden? Dat zit vaak tussen de oren

De grenzen aan het elektriciteitsnetwerk zijn op steeds meer plekken bereikt. Netcongestie is voor veel ondernemers een probleem voor de elektrificatie van het transport en daarmee bij de (mogelijke) invoering van zero emissie-zones (ZE) in stadslogistiek. De nieuwe prioriteitsregels van de ACM gaan het de logistieke laders niet eenvoudiger maken. Er komt een voorrangsregeling voor projecten met een maatschappelijk belang. TLN wil overigens dat ACM nog specifiek kijkt naar de behoeften van de transportsector.

De grenzen aan het elektriciteitsnetwerk zijn op steeds meer plekken bereikt. Netcongestie is voor veel ondernemers een probleem voor de elektrificatie van het transport en daarmee bij de (mogelijke) invoering van zero emissie-zones (ZE) in stadslogistiek. Gisteren ging de Logistiek020 bijeenkomst over slim logistiek laden. We waren te gast bij CTPark in Amsterdam City die hun netcongestie hebben opgelost. De boodschap: dat moet je samen slim regelen. Netcongestie hoeft niet overal een probleem te zijn.

Er zijn veel oplossingen, zo staat in een onderzoeksrapport van CE Delft, voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Deze oplossingen (ook wel ‘mitigerende maatregelen’ genoemd) worden in factsheets belicht.

Zelf oplossen

Een mitigerende maatregel voor bedrijven met netcongestie zorgt ervoor dat je efficiënter energie gebruikt, energie zelf produceert of samenwerkt met andere bedrijven in een gebied. Een interessant voorbeeld is Arriva en het Brabants Afval Team (BAT) die met netbeheerder Enexis een experiment doen door stroomtransportcapaciteit in de nacht te verschuiven van BAT naar Arriva. Daarmee ondervangen ze de capaciteitsproblemen op het Brabantse elektriciteitsnet.

Je zult het overigens zelf moeten regelen. Uit de mogelijke oplossingen heeft CE Delft de zes meest kansrijke oplossingen gekozen, waaronder een batterij, slim laden of collectieve laadpleinen. In de factsheet van NAL staan beschrijvingen van de maatregelen en de voorwaarden waaronder deze geschikt zijn voor ondernemers.

Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie, Transport en Logistiek van ABN AMRO zegt: “In de tussentijd kunnen ondernemers de pijn van bestaande belemmeringen verzachten door te investeren in oplossingen die nu al kunnen worden ingezet, zoals de eigen opwek van zonne- of windenergie, de inzet van aggregaten of batterijen of energiemanagementsystemen. Door samenwerking tussen bedrijven, netbeheerders en gespecialiseerde dienstverleners wordt het mogelijk over enkele jaren ten volle van nieuwe wetgeving en steeds betere en goedkopere technologie te profiteren.” De mitigerende maatregelen zijn technisch allemaal mogelijk, maar het ontbreekt vaak nog aan praktijkkennis over de toepassing.

Wet- en regelgeving

Een andere aanbeveling is om belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Wat volgens CE Delft veel meerwaarde geeft, is het invoeren van een ongegarandeerde aansluiting (non-firm ATO). Met zo’n aansluiting mogen bedrijven extra vermogen gebruiken op dalmomenten, als andere partijen dus minder verbruiken. Dit is een nieuw product dat de netbeheerders ontwikkelen en nu alleen nog in pilots beschikbaar is.

Voor samenwerking met collegabedrijven is inmiddels wel een aanpak beschikbaar. De Topsector Logistiek onderzocht wat de randvoorwaarden zijn om hybride laadinfrastructuur, waarbij de private laadinfrastructuur van een vervoerder beschikbaar kan worden gesteld aan andere vervoerders, succesvol toe te passen in de logistieke sector.

Heb je de kennis in huis?

Veel partijen willen je graag ontzorgen. Energie is het nieuwe goud. Maar, wil je dat wel. Laat, of laad, je de caas niet van het brood eten; charging as a service. Als je het als corvee beschouwt, dan kun je jezelf lelijk in de hoek schilderen. Bij diesel is een gelijk speelveld met een vaste prijs aan de pomp. Bij elektrisch rijden geldt voor de kWh prijs aan de laadpaal een geheel ander speelveld, waarbij grote ondernemers beter uit zijn dan kleine.

Een transportondernemer besteedt 20 tot 30 procent van de omzet aan energie. Die ondernemers hebben een Chief Energy Officer nodig die strategisch adviseert over de aanpak van de energietransitie, de technologie van de toekomst, minder energiegebruik, de ‘sourcing’ van energie, de financiering van al die plannen, samenwerking met de buren, de impact van energieprijzen op inkoopmarkten, de lobby met collega’s in de sector en niet in de laatste plaats energie als onderdeel van de dienst die je klanten biedt. Wat is jullie ‘roadmap’? De eerste stap is het gewoon eens zelf door te rekenen op basis van de dagelijkse routes. Wat is jouw laadprofiel?

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW