De energietransitie op bedrijventerreinen: welke rol kunnen platforms en hubs spelen?

Sanne de Boer van de Rabobank beschrijft hoe de energietransitie op bedrijventerreinen eruitziet en hoe energiehandelsplatforms en energy hubs hieraan kunnen bijdragen. Nederland kent ongeveer 3.500 bedrijventerreinen. Zij staan voor een flinke uitdaging, want ze moeten toekomstbestendig en dus duurzamer worden: klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie en de energietransitie.

RES-regio’s

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat 30 zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) regio’s in 2030 samen zorgen voor 35 TWh aan elektriciteit uit zon en wind op land. Ook moeten zij in kaart brengen welke gebieden geschikt zijn om hernieuwbare warmte en gassen op te wekken. Bedrijventerreinen zijn mogelijk interessant als locatie voor grootschalige toepassing van zonnepanelen op daken, gevels en parkeerterreinen, windturbines en voor (rest)warmtebronnen, en zijn daarom relevant voor de lokale overheden die participeren in de RES-regio’s.

Bedrijven op bedrijventerreinen

Veel bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen hebben zelf doelen opgesteld om hun activiteiten te verduurzamen en hun energieverbruik te vergroenen omdat ze dit zelf belangrijk vinden of omdat klanten of aandeelhouders hier om vragen. Daarnaast is strengere milieuwetgeving voor sommige bedrijven een aanleiding om hun voertuigen uitstootvrij te maken.

Verder heeft de volatiele situatie op de energiemarkten ondernemers ervan bewust gemaakt dat de verduurzaming van hun energieverbruik kan leiden tot een lagere en meer voorspelbare energierekening. Bovendien is er netcongestie.

Platforms en hubs

Vanuit het oogpunt van energie-infrastructuur is het efficiënt om lokaal opgewekte energie ook zo lokaal mogelijk te gebruiken. Daarnaast kan het lokaal afstemmen van vraag en aanbod van energie bijdragen aan het verlagen van de energierekening. Als geografisch afgebakend gebied zijn bedrijventerreinen bij uitstek geschikt om vraag en aanbod van energie bij elkaar te brengen en af te stemmen op de beschikbare energie-infrastructuur. Energiehandelsplatforms en energy hubs kunnen hierbij helpen.

Een energiehandelsplatform stelt kleinverbruikers in staat om hun opgewekte elektriciteit tegen een onderling afgesproken prijs te verkopen aan een (lokale) afnemer. Dit gebeurt via een tussenpartij die dienst doet als doorgeefluik.

Een energy hub is een systeem dat binnen een bepaald geografisch gebied de opwek, opslag en het verbruik van elektriciteit (en eventueel ook andere energiedragers) optimaal op elkaar én op de beschikbare energie-infrastructuur afstemt.

Energiehandelsplatforms en energy hubs kunnen een bijdragen aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook kunnen zij individuele ondernemers veel voordelen opleveren. Aangezien het energiesysteem verandert én Nederland de komende jaren last blijft houden van congestieproblemen, ligt het voor de hand dat energy hubs en energiehandelsplatforms steeds vaker worden toegepast. Gezien de vele barrières die er op dit moment (nog) zijn, vereist de ontwikkeling voorlopig nog wel maatwerk en zal het nog even duren voordat elk bedrijventerrein een energy hub heeft.

Lees meer over de toepassing van platforms en hubs op de site van de Rabobank.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW