CE Delft: netcongestie hoeft geen onoplosbaar probleem te zijn

Transportondernemers staan voor een verduurzamingsopgave. Deze transitie kent nog vele onzekerheden en uitdagingen, zoals voldoende beschikbaarheid en de kwaliteit van de gewenste typen voertuigen, de beschikbaarheid en kwaliteit van de (laad)infrastructuur en voldoende capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

CE Delft keek naar de oplossingen voor netcongestie. Zelfs al zouden alle andere onzekerheden en uitdagingen zijn overwonnen, dan nog is de transitie binnen de gestelde ambities pas volledig mogelijk als dit vraagstuk rond netcongestie is opgelost. Netbeheerders moeten het netwerk daarvoor verzwaren, maar ook bedrijven kunnen op korte termijn zelf veel doen door het treffen van mitigerende maatregelen.

Stappenplan

In de CE Delft studie voor Rijkswaterstaat zijn twee belangrijke stappen genomen. Er is een stappenplan ontwikkeld bestaande uit acht stappen om elektrische voertuigen, laadinfrastructuur en mitigerende maatregelen te realiseren. Deze stappen en het rapport zijn gericht op bedrijven die de komende jaren elektrische voertuigen zullen nemen.

Gemeente Amsterdam

CE Delft heeft gekeken naar de inzamelwerf van de gemeente Amsterdam. De directie Afval en Grondstoffen verricht werkzaamheden vanuit vijf werven, waarvan de werf aan de Nieuw-Zeelandweg er één is. Op deze werf worden de voertuigen gestald. In totaal worden op de zes werven 160 grote inzamelvoertuigen gestald. In de toekomst is de verwachting dat er circa 100 tot 140 inzamelvoertuigen zijn. 

De gemeente is bezig met de toekomst van de afval-inzamelingswerven, waarbij nieuwe werven in gebruik worden genomen en enkele bestaande werven worden gesloten. Ook kan het gebruik van de werf aangepast worden. Naast deze transitie is de afvalverwerking ook bezig met de aanschaf van zero-emissie-voertuigen. De gemeente Amsterdam heeft mede het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche ondertekend. Daarin is afgesproken om in 2030 alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen volledig emissievrij te laten zijn, of eerder, waar mogelijk.

Uit de rit- en laadprofielen blijkt dat de totale laadvraag voor de 55 vrachtwagens en 10 kleinere voertuigen op een van de werven (Nieuw-Zeelandweg) 2.300 kW is voor ’s nachts laden en 9.400 kW voor overdag laden.

Op basis van deze uitkomsten lijkt dit mogelijk door een combinatie van mitigerende maatregelen zoals slim laden, non-firm-ATO (een non-firm-ATO is een flexibel contract met de netbeheerder. Het bedrijf kan alleen elektriciteit gebruiken op momenten dat het netwerk minder belast wordt, tijdens piekmomenten kan de non-firm-capaciteit minder of niet gebruikt worden) en batterij toch mogelijk om de elektrische vrachtwagens en bestelauto’s op te laden zonder meer vermogen af te nemen van het net. Dit vereist wel een aanvullende investering (van ruim 1 miljoen euro) en de netaansluiting moet worden vergroot in combinatie met een flexibel contract.

Netcongestie hoeft geen onoplosbaar probleem te zijn

Onder de vele uitdagingen waarmee een bedrijf of organisatie wordt geconfronteerd bij het over wil stappen naar elektrificatie van haar voertuigen hoeft netcongestie dus geen onoplosbaar probleem te zijn, maar wel de nodige investeringen met zich meebrengt.

Bron: CE Delft

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW