Topsector Logistiek: het slim laden ecosysteem is nog onvolwassen

De Topsector Logistiek onderzocht de efficiënte data uitwisseling voor het elektrificeren van bestelwagens en trucks. Het efficiënt inzetten en opladen van deze voertuigen, in de vaak sterk geautomatiseerde logistiek processen, is een belangrijke voorwaarde voor verdere opschaling. Het slim gebruik maken van data van ritplanning, energiemanagement systemen, voertuigen en laadplein backoffice, spelen hierin een sleutelrol.

FIER Sustainable Mobility heeft in samenwerking met Panteia en in opdracht van Topsector Logistiek een onderzoek uitgevoerd naar waar logistieke koplopers tegenaan loopt met het inbedden van elektrische voertuigen en laadpleinen in hun logistieke processen. Koplopers waren: Albert Heijn, Technische Unie, de Rooy Transport en PostNL.

Daarnaast zijn technologieaanbieders en andere belanghebbende geconsulteerd voor een verdere verdieping op de uitdagingen voor de logistieke sector.

Het onderzoek is ingegaan op hoe logistieke partijen hun ritplanning kunnen optimaliseren rekening houdend met het opladen van de voertuigen, maar gaat ook op hoe data uitwisseling kan bijdragen om de benodigde netaansluiting te minimaliseren. Ook komen praktische uitdagingen aan bod die de logistiek manager helpen om processen efficiënt in te richten. Een voorbeeld hiervan is het financieel afwikkelen van laadtransacties zonder gebruik van laadpassen.

Het onderzoek geeft aanbevelingen voor ondernemers, beleidsmakers en kennisinstellingen. Laadpleinen geven de logistiek manager veel nieuwe thema’s om mee om te gaan. Echter fundamentele kennis over laadinfrastructuur en elektrificering ontbreekt bij de logistiek manager. Ook voor toeleveranciers zijn er nieuwe thema’s. Zij missen essentiële kennis over de logistieke sector om maatwerk te leveren.

Het komen tot een koppeling tussen ritplanning en het energie management systeem (EMS) kan grote voordelen opleveren voor de sector. Zowel logistieke partijen als technologie aanbieders zien deze voordelen. De producten die de koppeling tot stand kunnen brengen zijn veelal maatwerk en de invoering kent nog veel technische uitdagingen.

Het slim laden ecosysteem is nog onvolwassen. Er is sterke afhankelijkheid tussen de verschillende deelsystemen (voertuig, lader, EMS, etc.) om functionaliteiten goed te laten werken. Niet voor alle communicatie tussen de deelsystemen die het ecosysteem vormen zijn gestandaardiseerde methodes ontwikkeld.

Bron: Topsector Logistiek

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW