Is de logistieke sector klaar voor klimaatverandering?

De logistiek sector moet zich voorbereiden op de impact die klimaatverandering de komende tien tot twintig jaar voor ons in petto heeft. Maar, weten we eigenlijk wel genoeg over het klimaat? “We moeten aan de slag met klimaatadaptatie”, zegt Walther Ploos van Amstel op Logistiek.nl.

Meer en zwaardere weersextremen op komst

Het KNMI presenteerde afgelopen maandag nieuwe klimaatscenario’s voor de komende eeuw. De klimaatscenario’s zijn een vertaling van de mondiale scenario’s van IPPC naar de Nederlandse situatie. De boodschap is niet mals: wanneer de uitstoot van broeikasgassen niet snel wordt teruggedrongen, zal het klimaat nog veel meer veranderen en zullen weersextremen vaker voorkomen met grote gevolgen voor ons welzijn en onze welvaart.

De KNMI klimaatscenario’s bestaan uit vier paden die een mogelijk toekomstig klimaat in Nederland rond 2050, 2100 en 2150 beschrijven. In totaal heeft een supercomputer zo’n twee jaar maar liefst 2.000 terabyte aan klimaatmodellen doorgerekend met een – zoals verwacht – verontrustend resultaat.

Naast klimaatmigratie ook klimaatadaptatie

Een paar weken geleden was ik met collega’s te gast bij KNMI in De Bilt. Een inspirerend bezoek. Goede informatie over klimaat en klimaatverandering is hard nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen in de klimaattransitie die ook de logistieke sector gaat raken. Nu komt het KNMI dus met nieuwe klimaatscenario’s. Het mag niemand verbazen dat dat geen optimistische boodschap is.

De klimaatscenario’s gaan impact hebben op de onze bedrijfsvoering. Voor de logistieke sector betekenen de nieuwe klimaatscenario’s een onvermoeibare inzet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen binnen scope 1, 2 en 3. Maar klimaatmitigatie is niet genoeg. We moeten ook aan de slag met klimaatadaptatie. Niks doen is echt geen optie.

Verstoringen in wereldwijde sourcing grondstoffen

Als sector moeten we ons voorbereiden op de impact die klimaatverandering de komende twintig jaar heeft. Denk aan de gezondheid van het personeel in de magazijnen en achter het stuur op warme dagen, de kwetsbaarheid van de logistieke faciliteiten bij noodweer, onzekerheden in de energievoorziening (en energieprijzen), de beschikbaarheid van water en veranderende wereldwijde sourcing van grondstoffen.

In het kader van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten bedrijven hun klimaatrisico’s vanaf 2024 verplicht in kaart gaan brengen. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen. Wie is er klaar voor?

En benut ook de kansen die er zijn met klimaatverandering. De volatiliteit in supply chains is enorm; wie kent er nog rust, reinheid en regelmaat? Gaan er maar aan staan. Welke kansen biedt slim inspelen op deze volatiliteit?

Weten waar betrouwbare informatie te vinden is

De logistiek sector moet klimaatgeletterd worden. Het is van groot belang dat verdere klimaatopwarming wordt tegengegaan en we ons voorbereiden op wat er onvermijdelijk komen gaat. En sneller dan we soms willen. De ontwikkeling en de implementatie van beleid om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren verloopt moeizaam. Een gebrek aan draagvlak voor klimaatmaatregelen, te weinig klimaatkennis, of onzekerheid over hoe om te gaan met een veranderend klimaat zijn mogelijke oorzaken.

De vraag is of bedrijven in de logistieke sector wel voldoende weten over het klimaat. Kennen we de belangrijkste principes van het klimaatsysteem? Weten we hoe en waar wetenschappelijk betrouwbare data en informatie over klimaat te vinden? Hoe communiceren we binnen de sector over klimaat en klimaatverandering? Zijn we in staat goed geïnformeerde beslissingen te nemen over zaken die door klimaat worden beïnvloed of die het klimaat beïnvloeden? En niet in de laatste plaats: hoe brengen we mensen die het nog even aankijken en mensen die vinden dat het allemaal veel sneller moet bij elkaar?

Zijn we echt klaar voor de onvermijdelijk klimaatverandering? De vraag stellen is hem beantwoorden. Natuurlijk niet. En dat is zorgwekkend.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW