Bouwlawaai is totaal onnodig

Bouwlawaai staat in de top 5 van geluidsoverlastveroorzakers. Amsterdammers die langs een tramlijn wonen worden horendol van nachtelijke werkzaamheden van het GVB. Uiteindelijk bepaalde de rechter dat het niet meer in de nacht mocht. Bewoners in Oost wisten jarenlang een bouwhub tegen te houden. Kan het anders? Absoluut.

Aannemer Strukton bouwde in alle stilte fietsparkeerkelders onder het Amsterdamse Centraal Station. BAM Infra heeft zonder overlast de Leidsebrug gerenoveerd. Bewoners konden op de website van de bouwer zien hoeveel lawaai er werd gemaakt, of het nog binnen de normen zat, en hoe lang de werkzaamheden zouden gaan duren. Met goed omgevingsmanagement voorkom je veel irritatie. Maar, dit zijn helaas uitzonderingen.

Grote projecten

Amsterdam gaat veel bouwen; wonen en infra. De komende 30 jaar worden er 150.000 woningen bijgebouwd. Er zijn grote bouw- en renovatieprojecten gepland zoals de Zuidas, het Amstel Station, Overhoeks en Amstelstad. Als er niets gebeurt ervaren steeds meer Amsterdammers overlast van de bouw.

Regels voor geluidsniveau

De gemeente kan bouwlawaai regelen bij de vergunningenverlening en BLVC-plannen die voor grote projecten gemaakt moeten worden (voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Sinds 2012 is er een bouwbesluit van kracht waarin regels zijn opgenomen voor het geluid van (ver)bouwwerken en sloopwerkzaamheden. Die leggen het maximale geluidsniveau vast; bij het uitvoeren van de werkzaamheden mogen bepaalde dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden worden.

Niet navolgen regels

Het lijkt erop dat in veel gemeenten deze geluidsregels niet gelden. Verassend. Waarom worden de regels uit het bouwbesluiten niet nagevolgd? Hoe wordt bouwgeluid gemonitord en gehandhaafd? Op basis waarvan worden ontheffingen verleend? Er zijn meer dan genoeg maatregelen in de bouw om of stiller te werken of geluid te dempen. Bouwlawaai is echt onnodig.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW