City Logistics

The city logistics challenge: zero-impact

City logistics is about economically vital and healthy city centers and residential areas. Fortunately, it now encompasses much more than zero-emission, addressing issues such as reducing CO2, enhancing road safety, minimizing noise,…

Ditjes en datjes over bestelauto’s in Nederland

Het aandeel ZE in het wagenpark zal komende jaren sterk moeten stijgen om vanaf 2028 voldoende ZE voertuigen met toegang tot zero-emissiezones te behalen. Een recent trendrapport van het Ministerie van IenW…

Stadslogistiek en verkeersveiligheid: Direct Vision is geen panacee

De Logistieke Strategie van de gemeente Amsterdam werkt aan veiliger, lichter, schoner en slimmer vervoer. Stadslogistiek heeft ook een grote impact op verkeersveiligheid. Vrachtwagens en bestelauto’s waren in 2021 betrokken bij 22% van…

Waarom wil het maar niet lukken met stadslogistiek?

Stadslogistiek gaat over economisch vitale en gezonde binnensteden en woonwijken. Stadslogistiek gaat inmiddels over veel meer dan alleen zero emissie: minder CO2, verkeersveiligheid, geluid en vooral minder verkeer en overlast in de…

Laden en lossen kan echt met minder problemen en overlast

Bewoners klagen over overlast door ladende en lossende bestelauto’s, schreven Martijn Altenburg en Walther Ploos van Amstel in Parool. De klachten zijn volgens hen te voorkomen. Hinder Het probleem speelt op meer…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW