CITY CARGO GESTRAND: EEN AMSTERDAMSE SOAP?

De Amsterdamse vrachttram is definitief uit de rails gelopen. Na eerdere berichten over financieringsproblemen en surséance van betaling, wordt vandaag het faillissement aangevraagd. Jammer van zo’n innovatief initiatief!

Citycargo_vrachttram
Laatste halte dus voor CityCargo… Een moedig initiatief van ondernemers om samen met overheden de overlast van vrachtverkeer in Amsterdam aan te pakken. Maar uiteindelijk kregen de partijen de handen niet op elkaar. Een aanpak van stedelijke distributie vereist intensieve samenwerking tussen bedrijven en overheden met ruggensteun van lokale politici (die de het initiatief belangrijker vinden dan hun foto in Parool). Hopelijk leren we verstandige lessen van CityCargo en kunnen nieuwe initiatiefnemers de gestrande vrachttram snel doorstarten.

Eerdere berichten meldden al een ‘financieringstekort’ is van 6,5 miljoen euro. “Die 6,5 miljoen euro is geen schuld, maar een financieringtekort. Op de vraag of en waarom er een schuldsanering aan ons is geweigerd, kan ik geen commentaar geven”, aldus een woordvoerder van City Cargo eerder.

Al langer doen berichten over ernstige geldtekorten de ronde. In september was er al 5,6 miljoen euro te kort voor de aanleg van een overslagstation en tramrails. Geen enkele private partij wilde toen of nu in de aanleg van rails investeren, omdat het railnetwerk in handen is van de gemeente.

De ambitieuze plannen om 42 vrachttrams en 600 e-cars in Amsterdam te laten rijden zijn inmiddels fors bijgesteld. “Wij willen nu gaan starten met enkele trams en een tiental E-Cars. Ook komt er voorlopig één crossdock in Osdorp. Daar moet spoor aangelegd worden. Ik verwacht dat wij eind 2009 kunnen starten”, aldus City Cargo enkele weken geleden. Maar wat liep het anders…

Het Parool bericht zaterdag 13 december:

Door onwil van het stadsbestuur zal CityCargo over de kop gaan. Dit schrijft de directeur van CityCargo, Peter Hendriks, in een vertrouwelijke brief aan de gemeenteraad.

”Afgelopen week heeft het bedrijf Direct Distributie, onze laatste optie, definitief de handdoek in de ring gegooid,” schrijft Hendriks. ”Binnenkort is CityCargo niet meer, wat rest is nare publiciteit en een bloedig faillissement.” Hij doet een laatste oproep aan de raad zijn bedrijf te redden. Vorige week verleende de rechtbank CityCargo dus al uitstel van betaling. De hoop was dat Direct Distributie, een transportonderneming, het bedrijf zou willen overnemen. Direct Distributie ziet daar van af omdat de stad niet actief wil meewerken.

De directeur van Direct Distributie, Albert Joordens: ”Volgens de berekeningen van CityCargo is een omzet van 8 miljoen nodig om de aanloopverliezen terug te verdienen. Volgens ons gaat het om 15 miljoen. Dat is allemaal risicodragend. Daar komt bij dat er in totaal meer dan tien miljoen nodig is voor het aanleggen van infrastructuur, met name tramrails en overlaadstations. Het ligt voor de hand dat de gemeente dat verzorgt, maar die weigert dat.”

De gemeente was eerst enthousiast over het plan van CityCargo met trams de stad te bevoorraden, waardoor een paar duizend vervuilende vrachtwagens kunnen worden geweerd. Wethouder Marijke Vos van Milieu steunt nog steeds het concept van de vrachttram. Maar het college weigerde 6,5 miljoen euro voor te schieten voor aanleg van rails. Volgens Hendriks kon dat alleen als er een bankgarantie kwam van 3,8 miljoen voor de huur van het spoor. Bij een bedrijf zonder inkomsten wil geen bank daaraan, schrijft hij.

Hendriks klaagt dat wethouder Lodewijk Asscher van Financiën hem weigerde te woord te staan, omdat de vrachttram niet tot zijn portefeuille behoort en hij het te druk had. Asschers collega’s Vos en Carolien Gehrels zouden ongunstige berichten over CityCargo naar de pers hebben laten lekken.

Peter Hendriks van City Cargo reageerde eerder op de berichten:

“Hoewel er op een website inderdaad staat dat wij een schuldsanering hebben aangevaagd en dat die geweigerd zou zijn, kan en wil ik u mededelen dat wij geen schuldsanering hebben aangevraagd en dat die dus ook niet geweigerd is. Wij hebben wel surseance aangevraagd en die is ons verleend. Voor wat betreft het tekort van 6.5 miljoen het volgende. Dit bedrag is niet een tekort van CityCargo, maar het bedrag benodigd voor het aanleggen van de infrastructuur in de stad en naar het terrein waar het crossdock centrum zal worden gebouwd in de Lutkermeer polder in Osdorp. Dit bedrag kan niet door ons worden gefinancierd omdat wij niet de eigenaar van het spoor worden, dat wordt de gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft , om dit probleem op te lossen samen met het rijk en de stadsregio een subsidie ( EFRO) aanvraag gedaan welke alleen kon worden ingediend als citycargo een bankgarantie voor de huur voor een periode van tien jaar vooruit ter waarde van 3,8 miljoen euro zou verstrekken.

Een start-up als CityCargo kan zich een dergelijke garantie niet permitteren en zeker niet voor tien jaar vooruit. Deze eis van de stad maakt het op dit moment middenin de kredietcrisis voor ons onmogelijk nieuw geld aan te trekken. Om rust te creëren hebben wij surseance aangevraagd en gaan in overleg met de stad zoeken naar een aangepast scenario.

Peter Hendriks: “Na 42 jaar werken in en houden van Amsterdam, de mooiste stad van de wereld, houdt mijn wereld op te bestaan.”

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW