FILES? DOMME AUTOMOBILIST MET EEN SLIMMERE AUTO!

Optimale benutting van onze wegen is nodig, maar niet voldoende om alle files aan te pakken. Veel innovatie speelt op het vlak van vraagsturing door het geven van actuele verkeers- en reisinformatie, maar ook de auto zelf wordt slimmer. Lees verder op de laatstemeter.

Het fileprobleem is nog niet opgelost. Een jaarlijkse welvaartsgroei van 3% betekent een toename van de mobiliteit met 2% en van het vrachtverkeer met 3%. Het aantal files stijgt alleen maar. Extra openbaar vervoer is niet voldoende om deze groei effectief te verwerken; er zou een verdubbeling van de capaciteit binnen tien jaar voor nodig zijn. Met andere woorden, meer auto’s en meer files, hogere emissies en lagere economische groei. Bij onveranderd beleid zullen automobilisten moeten leren leven met twee keer zoveel verloren tijd in hun auto in 2020 vergeleken met 2000. De vraag is hoe we dit effectief op kunnen reageren.

ITS omvat intelligente infrastructurele systemen en intelligente voertuigsystemen

De toekomst heeft een combinatie van innovaties; ‘coöperatieve systemen’. Gevolgen van evenementen, weer, werk in uitvoering en ongevallen dienen door ITS niet alleen beter beheerd te worden, maar ook als informatie naar de weggebruiker te worden verspreid.

Samenwerking

Het beter benutten van het wegennetwerk kan door samenwerking van alle betrokken partijen en beter gebruik van middelen en data-uitwisseling. De uitdaging is om het netwerk van verkeer en vervoer te managen als één geheel, als één verkeerssysteem van systemen. Door gebruik van ITS kan het wegennetwerk productiever, efficiënter en veiliger worden ingezet.

Een slimmer auto
Dankzij sensoren en communicatie-elektronica krijgt de komende tientallen jaren de automobilist een makkelijker leven, wordt de wegcapaciteit beter benut en worden de emissieniveaus lager. Maar alles op zijn tijd. Technologie vervangen is een geleidelijk, evolutionair proces.

TNO omschrijft de ontwikkeling van intelligente auto’s in de 21e eeuw als een geleidelijk, revolutionair proces, maar met onomkeerbare veranderingen in de rol van de bestuurder en de invloed van de ICT.

Sensoren kunnen een oplossing zijn. Een auto die is uitgerust met intelligente sensors en communicatie-elektronica kan veel taken van de bestuurder ondersteunen of overnemen, zodat bestuurders hun ‘filetijd’ nuttiger kunnen besteden.
Deze veilige, plezierige en nuttige manier om van de ene plaats naar de andere te komen is geen kwestie van eeuwen. Intelligente sensors en communicatie-elektronica worden snel goedkoper en zullen tot ingrijpende veranderingen leiden. In de twintigste eeuw had de auto geen contact met zijn omgeving. Alle communicatiesignalen waren eenrichtingverkeer: naar de ogen en oren van de bestuurder. In deze eeuw zal de auto gaan communiceren met zijn omgeving. Het uiteindelijke doel is een automatische auto die zelfstandig zijn bestemming kan bereiken, rekening houdend met andere auto’s op de weg en met het straatmeubilair.

Die intelligente auto zal niet zomaar op de markt komen. Het ontwikkelen van een mobiele vorm van omgevingsintelligentie is een geleidelijk proces. Onderzoekers zien zich de komende tientallen jaren voor de uitdaging gesteld om nog kleinere en lichtere autoelektronica te ontwikkelen die niet alleen goedkoop is, maar ook nog uiterst betrouwbaar. Er zullen 5 technologische generaties nodig zijn voordat we betrouwbare, autonome voertuigbesturing hebben. In jaren is dat 25.

(ontleend aan tno.nl)

Meer informatie over ITS vind je op de site van Connekt.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW