CLIC wordt proeftuin voor groene energie in de regio Amsterdam

CLIC, de eerste Europese campus voor de ontwikkeling van stadslogistiek, krijgt een belangrijke rol in het verduurzamen van de energiehuishouding in de regio Amsterdam. CLIC en Alliander gaan hiervoor samenwerken met het Nationale Plan Regionale Energiestrategie (NP RES). Dit is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om de 30 regio’s te ondersteunen bij een Regionale Energie Strategie (RES). CLIC mag zichzelf daarmee ‘logistieke proeftuin’ noemen.

Dertig Nederlandse regio’s ondertekenden het afgelopen kwartaal een overeenkomst voor schone logistiek, op initiatief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur. Naleving brengt Nederland dichter bij het klimaatakkoord van Parijs dankzij een CO2-reductie van 49 procent ten opzichte van 1990. Onder meer Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven sluiten straks een groot deel binnen hun ring af voor fossiele busjes en vrachtauto’s.

Stadslogistiek van de toekomst

De regio’s staan voor een grote uitdaging. Plannen moeten zowel in de regio als landelijk worden afgestemd en vraag, aanbod en innovaties uit het bedrijfsleven zijn essentieel voor het slagen van de energietransitie. De City Logistics Innovation Campus (CLIC), die wordt gerealiseerd midden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is in het leven geroepen om partijen bij elkaar te brengen voor de ontwikkeling van de stadslogistiek van de toekomst.

In de samenwerking met NP RES helpt CLIC de MRA het energiesysteem te verbeteren in het verlengde van het klimaatakkoord, vraag en aanbod optimaal samen te brengen en energie op te wekken. CLIC gaat samen met Alliander onderzoeken hoe de energiehuishouding in de regio Amsterdam zo duurzaam en optimaal mogelijk kan worden ingericht.

Robert Kreeft, projectleider bij Somerset Capital Partners, initiatiefnemer van CLIC: “We zijn momenteel in gesprek met ondernemers en bedrijven over allerlei noodzakelijke vernieuwingen in de stadslogistiek. De drive om te innoveren is ontzettend groot, maar die innovatieve bedrijven hebben daar de juiste plek en middelen voor nodig. CLIC biedt die omstandigheden. Ideeën en experimenten voor de stadslogistiek van de toekomst krijgen er vorm en worden getest in de praktijk. We zijn die proeftuin en kunnen een verbindende factor zijn voor iedereen in de regio.”

Verbinding tussen regio’s

NP RES zorgt ook voor afstemming en verbinding tussen de dertig regio’s onderling en tussen de regio’s en het rijk. Het helpt regio’s bij het ontwikkelen en delen van kennis, procesondersteuning bij besluitvorming en het mobiliseren van deskundigen.

Brancheorganisaties en bedrijven geven aan dat de overstap naar zero emissie te hoog is om op eigen kracht te bekostigen. Ook hebben steden zelf onvoldoende laadcapaciteit voor elektrische voertuigen en het is maar de vraag of ieder voertuig dat nu op fossiele brandstof rijdt überhaupt een eigen laadpunt kan krijgen. “Dat moet slimmer, bijvoorbeeld door een wagenpark met laadcapaciteit net buiten de stad aan te leggen en efficiënt te delen”, constateert ook drs. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. “Partijen weten elkaar nu alleen te weinig te vinden voor dit soort samenwerkingen.”

Veelzijdiger dan stadshub

CLIC (met in totaal meer dan 120.000 vierkante meter), wordt een belangrijke factor in de Metropoolregio Amsterdam en veelzijdiger dan een reguliere stadshub. “Je kunt het zien als een cityport: een soort airport maar dan voor logistieke stromen. Verschillende bedrijven laten hier hun goederenstromen binnenkomen, overpakken en weer vertrekken. Alle services die hiervoor nodig zijn, heeft CLIC voorhanden”, aldus Kreeft. “Dit alles om minder voertuigen de stad in te krijgen en de doelstellingen voor zero emissie te halen.”

Sinds de aankondiging van CLIC eind vorig jaar, ontving het initiatief al zo veel positieve reacties dat de eerste innovaties inmiddels worden besproken. CLIC concentreert zich momenteel op het samenbrengen van deskundige partijen en nieuwe innovators tijdens kleinschalige ontwerpsessies. Kreeft: “Partijen die ook interesse hebben, kunnen zich nog aansluiten. Zelf staan we in de startblokken om met de logistieke issues van verschillende sectoren aan de slag te gaan. De stadslogistiek kan niet langer wachten op veel van deze fundamentele innovaties.”

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW