Waarom kloppen de plannen voor de Lutkemeerpolder niet?

Er is veel gedoe over de herziene plannen voor ‘stadslogistieke’ magazijnen in de Amsterdamse Lutkemeerpolder. Er is tegenstand tegen de verdozing van dit natuurgebied. De politieke vraag is hier of de maatschappelijke waarde voor stadslogistiek in de regio zwaarder moet wegen dan die van een buurttuin of voedselpark? Die maatschappelijke waarde ontstaat pas als bedrijven samenwerken, bundelen en verdichten. En dat lijkt met de plannen die er nu liggen niet te zijn geborgd.

Eerdere insprekers gaven het stadsdeelbestuur hun ongezouten mening in 2022. De plannen voor stadslogistiek zijn niet overtuigend uitgewerkt (en geborgd in de voorgestelde bestemmingsplannen).

Niet overtuigend

Mijn HvA-collega Kees-Willem Rademakers schreef een stevige opinie over de plannen. Logistiek vastgoedontwikkelaars lijken hier een ‘carte blanche’ te hebben gekregen om voor hun eigen (financiële) gewin te gaan, ten koste van Amsterdam, haar natuur en haar bewoners, schrijft Kees-Willem. “Dezelfde ‘cowboymentaliteit’ die we zien bij de verdozing van Nederland is ook aan de orde in stadslogistiek. De schaarse beschikbare ruimte wordt voor stadslogistieke magazijnen geclaimd, zonder goed door te rekenen of deze locaties hiervoor wel geschikt zijn, wat de impact op de omgeving is en of deze hubs überhaupt renderend kunnen zijn. En de gemeente kijkt hierbij vooral naar de eigen financiën”.

Wacht op regionale stadslogistieke hubstrategie?

Programmateam Stadslogistiek van de gemeente komt binnenkort (begin 2023) met een hubvisie komt waarmee de stad geschikte plekken voor hubs wil bepalen. De gemeente werkt aan criteria waaraan een geschikte hublocatie moet voldoen. Deze zijn nog niet naar buiten gebracht, maar de contouren laten zich uittekenen. Met zo’n strategie kan de gemeente het bedrijfsleven aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een duurzame stadslogistiek. Waarom met het herziene bestemmingsplan niet wordt gewacht op deze hubstrategie is op z’n zachts gezegd bijzonder.

Een pas op de plaats is nodig

Waarom stuurt de gemeente niet veel scherper op de schaarse stadslogistieke locaties? Wie wil je dat op die locatie in de Lutkemeerpolder samen gaan werken? Waarop kun je straks de ontwikkelaars en huurders aanspreken? Pas dan gaat de stadslogistiek ook echt duurzaam met minder en schone voertuigen. Het lijkt erop dat het college korte termijn grondopbrengsten najaagt en te weinig oog heeft voor het lange termijn maatschappelijk belang van logistieke ruimte rond de stad.

De plannen zijn ook inhoudelijk niet af:

  • Er ontbreekt een onderbouwing van de marktvraag naar stadslogistieke ruimte ook in termen van gewenste gebouwgrootte (hoogte, indeling, voorzieningen en inrichting) en de noodzakelijk parkeervoorzieningen voor voertuigen. En wat is de verhouding van deze marktvraag tot de vele andere stadslogistieke plannen in de regio? De plannen voor de Lutkemeerpolder sluiten mogelijk ook niet aan op de concept-hubstrategie (voor stadslogistiek) van de gemeente Amsterdam.
  • De verschillende mobiliteitsberekeningen passen niet bij de stadslogistieke ambities die de gemeente heeft in de plannen. In zo’n omvangrijk stadslogistiek gebied gaat er zeker meer verkeer komen dan nu wordt verwacht. Daarmee kloppen de verkeersplannen ook niet en is de doorstroming niet gegarandeerd. Een actualisering is daarom nodig.
  • De sturing op de juiste stadslogistieke bedrijven die er initieel en later mogen komen blijkt niet uit de plannen. De ontwikkelaars krijgen daarmee teveel ruimte.

Een pas op de plaats is echt nodig. In de Lutkemeer wordt iets van twintig jaar geleden ontwikkeld: heel klassieke op- en overslag met weinig toegevoegde waarde voor de Amsterdamse economie. Ik ben er niet van overtuigd dat deze plannen het beste zijn voor de stad. De eerste huurders die er komen hebben in elk geval geen relatie met de stadslogistiek in Amsterdam. Dat is zorgwekkend.

Walther Ploos van Amstel.

1 Comment

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW