Grant Thornton verwacht meer bedrijfsovernames in logistieke sector

Nederland heeft een sterke maar versnipperde logistieke sector. Bij de Kamer van Koophandel staan 73.000 logistieke bedrijven geregistreerd. Door ontwikkelingen in de markt, zoals regeldruk, algehele onzekerheid, opvolgingsproblematiek, behoefte aan schaalvergroting en stijgende kosten verwacht Grant Thornton meer bedrijfsverkopen in de logistieke sector. Dit wordt versterkt door de vele logistieke bedrijven die er zijn en doordat veel eigenaren de pensioensleeftijd bereiken.

Schaalvergroting

De overnemende partijen zijn door overnames weer in staat tot schaalvergroting, waarmee zij de kosten van een professionelere organisatie makkelijker dragen. De juiste ondersteuning op gebieden als IT, finance en legal is essentieel om succesvol te zijn en te blijven in de logistieke sector.

Ook is duurzaamheid binnen de sector een belangrijk thema. Duurzaamheidsvragen binnen transportbedrijven gaan onder andere over het verhogen van de efficiëntie van de transportvloot en mogelijke brandstofbesparingen.

Door overnames ontstaan grotere ondernemingen die hun vloot efficiënter kunnen inzetten en over het kapitaal beschikken om de benodigde investeringen te doen in klimaatzuinigere transportmiddelen zoals elektrische vrachtwagens.

Drijfveren voor kopers

Er zijn in het algemeen vier drijfveren voor een overname:

Geografische dekking 
Het verbreden van de geografische dekking en het uitbreiden van het klantenbestand om ritten efficiënter in te zetten en klanten beter te kunnen bedienen.

Schaalvergroting en professionalisering 
Grotere organisaties hebben meer mogelijkheden om de organisatie professioneler in te richten en om te investeren in ondersteuning op gebieden zoals IT, Finance en Legal. Investeringen in de transportindustrie zijn doorgaans hoog.

Personeel 
Er is een groeiend tekort aan Europese chauffeurs. Overnames zijn een manier om personeel te werven.

Transportmiddelen 
De levertijd voor trucks is momenteel erg lang. Een partij met een jonge, goed onderhouden vloot is dan ook extra aantrekkelijk voor kopers.

Wat wordt er betaald voor logistieke bedrijven?

Bij fusies en overnames wordt er doorgaans naar de EBITDA multiple gekeken. Binnen Nederland ligt de EBITDA multiple doorgaans lager rond de 3,5 tot 6 keer EBITDA.

Voor de logistieke sector kleeft een groot nadeel aan het hanteren van een EBITDA multiple. Bedrijven met veel transportmiddelen op de balans vragen ook veel investeringen. Deze worden niet meegenomen in de EBITDA, daarom is de EBITDA multiple voor de logistieke sector ook laag in vergelijking met andere sectoren. Daarnaast is de EBITDA multiple niet goed vergelijkbaar tussen bedrijven die de trucks in eigendom of operationele, danwel financiële lease hebben. Het is daarom relevant om bij logistieke bedrijven ook te kijken naar andere kengetallen, zoals de marktwaarde van het materieel, omzet en EBIT multiples en de verwachte kasstromen, stelt Grant Thornton vast.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW