De toekomst van supermarktlogistiek

Met meer dan 6.000 winkels en een zevende van het totale winkeloppervlak in Nederland hebben supermarkten een groot aandeel in de retailsector en de stadslogistiek voor de retail. Binnen dit segment bedienen slechts vijf grotere retailers 80% van de consumentenmarkt. Dagelijks ontvangen supermarkten minimaal 3 à 4 leveringen met vier verschillende productcategorieën: droge kruidenierswaren, vers, diepvries en brood.

In de Outlook brengt de Topsector Logistiek opties in beeld om de CO2-emissies (en voertuigbewegingen) van de belevering van supermarkten te verminderen in de periode tot 2030. De outlook kijkt naar de levering van verse producten en droge kruidenierswaren vanuit de distributiecentra van de retailers naar de supermarkten.

Elektrisch aangedreven vrachtwagens

De Outlook laat zien dat reductie van CO2-uitstoot in de belevering van supermarkten primair zal moeten komen van de inzet van (deels) elektrisch aangedreven vrachtwagens (batterij en of waterstof). Het is daarom van belang dat er voldoende vrachtwagens en laadinfrastructuur aanwezig is om in 2030 winkels in de stadscentra zero-emissie te kunnen beleveren. De (vooralsnog) beperkte actieradius van elektrische vrachtwagens zorgt ervoor dat ontkoppelpunten buiten de steden een belangrijke voorziening vormen om de last-mile elektrisch uit te kunnen voeren. Hiervoor moet ruimte gemaakt worden in de  omgevingsvisie van lokale overheden.

Scenario’s

De dagelijkse belevering van supermarktwinkels is een strak georganiseerd proces dat al efficiënt is ingericht, waardoor CO2-emissies en voertuigbewegingen relatief beperkt zijn. De ruimte voor verdere optimalisatie is beperkt. De grootste potentie om CO2 en in mindere mate voertuigbewegingen te realiseren is te vinden in twee scenario’s: zero emissie voertuigen en de inzet van vollere vrachtwagens. Meer over deze scenario’s leest u in de outlook:

Outlook Supermarktbelevering

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW