Digitalisering in transport: zet de chauffeur centraal

Klanten stellen steeds hogere eisen aan het transport. Ze willen hun spullen op tijd ontvangen of in ieder geval weten wanneer ze komen. Dat leidt tot meer stress bij chauffeurs, met name in de bebouwde kom. Met verdere digitalisering kunnen we zowel klanten als chauffeurs tevreden houden.

Tijdens het online ITT-event op 3 juni geef ik samen met kopstukken uit transport, klanten en partners van Trimble meer tekst en uitleg.

Estimated time of arrival

In elke winkel van Albert Heijn hangt een tablet die aangeeft hoe laat de eerstvolgende vrachtwagen komt. De voorspelling is afkomstig van de control tower van Simacan, die op basis van actuele coördinaten en real-time verkeersdata voortdurend de estimated time of arrival (ETA) van elke vrachtwagen berekent. Informatie over aankomsttijden stelt de winkelmedewerkers in staat om hun activiteiten zo goed mogelijk te plannen. Hebben ze nog tijd om dat ene schap aan te vullen? Of kunnen ze beter alvast ruimte maken voor de binnenkomende goederen?

Informatie over leveringstijden wordt steeds belangrijker. Allereerst voor de klanten waaraan een vervoerder levert, of dat nu bedrijven in de bouw, horeca of retail zijn. Die willen gewoon dat hun bestellingen op de afgesproken tijd arriveren. Als dat onverhoopt niet lukt, willen ze weten wanneer de goederen dan wel komen. Maar een goede informatievoorziening is ook belangrijk voor de vervoerders zelf. Nu heeft een chauffeur van een technische groothandel soms twintig minuten nodig om op de bouwplaats de juiste installateur te vinden. Als de installateur tijdig op de hoogte is en al klaarstaat, scheelt dat ook de vervoerder veel tijd.

Rust, reinheid en regelmaat

Het probleem is dat de onvoorspelbaarheid in de transportsector sterk toeneemt. Dat begint al bij het plannen van de ritten. Klanten bestellen steeds korter van tevoren in steeds kleinere hoeveelheden. Daardoor weten veel transportbedrijven aan het begin van de avond nog niet hoeveel vrachtauto’s ze de volgende dag moeten inzetten. Dat vraagt om een andere organisatie en een andere planning. Denk aan het verkleinen van het wagenpark en meer transportcapaciteit te delen met collegavervoerders. Of denk aan de mogelijkheid om online transportplatformen in te schakelen voor het overschot of tekort aan transportcapaciteit. Vijftien procent van de transportorders in Europa loopt al via dergelijke platformen.

Happy driver

Ook tijdens de uitvoering van de ritten neemt de onvoorspelbaarheid toe. De gemiddelde chauffeur brengt 80 procent van zijn tijd door in de bebouwde kom, een gebied waarin de filevertragingstijd kan oplopen naar 20 tot 50 procent. Dan hebben we het nog niet over de tijd die nodig is voor het zoeken van een laad- en loslocatie of voor het afleveren van een zending drie hoog achter. Stel dat een chauffeur met vijf of zes zendingen de stad ingaat. Hoe groot is dan de kans dat die laatste zending nog op tijd arriveert?

Stress in de stad wegnemen

We kunnen de service en betrouwbaarheid alleen verbeteren met verdere digitalisering. Door meer gebruik van nog meer data over weer en verkeer in combinatie met slimme algoritmes kunnen we nog betere voorspellingen maken van aankomsttijden. Als voertuigen ‘connected’ zijn, kunnen we transportcapaciteit delen en het verkeerslicht alvast op groen zetten als een vrachtwagen nadert. Via de boordcomputer kunnen we chauffeurs gidsen over veilige routes die gemakkelijk zijn aan te rijden.

Digitalisering helpt ook om stress bij chauffeurs weg te nemen. Stress is voor de chauffeurs in grootsteden zoals Amsterdam de belangrijkste reden om een andere baan te zoeken. Een chauffeur die stipt om 16.00 uur iets moet afleveren, is vanaf 13.00 al in gevecht met de klok. Vervolgens moet hij vaak midden op straat lossen met toeterende auto’s achter hem en mistevreden fietsers die hem proberen te ontwijken. Het minste wat we de chauffeur kunnen bieden, is betrouwbare, niet-tegenstrijdige informatie waardoor hij veilig en gerust zijn werk kan doen.

Stel de chauffeur centraal

Vergeet niet dat transport mensenwerk blijft. Uiteindelijk staat of valt alles met de beslissingen die de chauffeur maakt achter het stuur. In alle discussies over digitalisering wordt nog te weinig nagedacht over de impact op de chauffeur. Terwijl transport de sector is met het hoogste ziekteverzuim, een sterke vergrijzing en weinig nieuwe aanwas. Stel daarom de chauffeur centraal bij digitalisering van de operatie. We hebben niets aan een goede strategie en planning als we geen chauffeurs meer hebben die willen rijden.

Het interactieve ITT-event vindt online plaats op donderdag 3 juni van 13.00 tot 16.30 uur Meer weten over het evenement? Kijk op itt-event.nl

Tekst: Marcel te Lindert

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW