Erasmus Universiteit onderzocht werkomstandigheden bij platformwerkers

Steeds meer mensen werken via online platformen, zoals bijvoorbeeld via Helpling voor huishoudelijke hulp, via Uber voor het aanbieden van taxiservices, en via Thuisbezorgd voor het bezorgen van eten. De Erasmus Universiteit onderzocht hun werkomstandigheden.

Wie zijn de platformwerkers?

De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat platformwerk in Nederland vooral wordt uitgevoerd door jonge mensen zonder kinderen. De verdeling tussen man en vrouw is ongeveer gelijk. Weinig individuen met een permanent contract kiezen voor platformwerk. Dit kan een indicatie zijn dat platformwerk minder aantrekkelijk is voor personen met baanzekerheid.

De resultaten wijzen erop dat platformwerk een arbeidsovereenkomst is die samengaat met een uniek patroon van werkkenmerken. Opvallend is dat personen die platformwerk verrichten minder autonomie, verhoogde werkbelasting, meer monotoon werk, vaker onheuse bejegening, en minder emotionele steun rapporteren. Met name platformwerkers zagen zowel de kansen als bedreigingen van technologische ontwikkelingen voor hun werkzame leven. Het reguleren van platformwerk heeft maatwerk nodig dat deze nadelige werkomstandigheden compenseert.

Belastend en eentonig werk

Het is belangrijk dat platformwerkers emotionele steun kunnen vinden, zowel online als offline. Daarnaast moeten platformwerkers de gelegenheid krijgen om te kunnen herstellen van belastend en eentonig werk.

Platformwerkers rapporteerden minder balans tussen werk en thuis, meer baanonzekerheid, hogere uitputting en minder bevlogenheid dan mensen die geen platformwerk verrichten. Het is daarom belangrijk dat er nieuw beleid gemaakt wordt om het welzijn van platformwerkers te waarborgen. Vakbonden zouden hier een rol in kunnen spelen.

Playful work design

Uit het onderzoek bleek dat hogere uitputting onder platformwerkers kan worden verminderd als platformwerkers zelf proactief hun welzijn verbeteren, bijvoorbeeld door playful work design. Het toepassen van playful work design kan ook de bevlogenheid van platformwerkers verbeteren. Playful work design is een vorm van proactief gedrag waarbij mensen spelenderwijs werken om het werk meer vermakelijk en uitdagend te maken.

Bron: Erasmus

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW