Fijnstof en bandenslijtage: hoe zit het nu echt?

Amsterdam zet in op schone lucht door de aanpak van uitlaatemissies, onder andere door elektrisch rijden. Maar ook de slijtage van banden draagt bij aan fijnstof. Zo stoot een moderne, schonere brandstofauto al meer fijnstof uit via de banden dan via de uitlaat. Daarnaast zorgt remslijtage voor uitstoot van fijnstof.

Het adviesbureau M+P onderzocht voor de gemeente hoe Amsterdam kan zorgen dat het verkeer met betere banden rijdt en hoe dat bijdraagt aan schonere lucht.

Wat zijn nu de mogelijkheden om de bijdrage van banden aan fijnstof in de stad te verminderen? De gemeente beschikt over verschillende communicatiemiddelen, financiële middelen en reguleringsmogelijkheden.

Hoewel kansrijke beleidsmaatregelen en -keuzes nog moeten worden uitgewerkt, noemt het onderzoek de volgende opties:

  • Het stimuleren van de aanschaf en het gebruik van betere banden, bijvoorbeeld met financiële prikkels voor particuliere automobilisten en het maken van afspraken met leasemaatschappijen. Met name het laatste lijkt veelbelovend gezien het grote aandeel van leasemaatschappijen in het wagenpark.
  • Het stimuleren van beter rijgedrag, bijvoorbeeld door leaserijders te belonen of te beboeten op basis van het aantal kilometers dat zij afleggen voordat hun banden moeten worden vervangen, of door het monitoren van individueel rijgedrag.
  • Het stimuleren van het gebruik van aparte zomer- en winterbanden, aangezien ‘all-season’ banden over het algemeen sneller slijten dan seizoensgebonden banden. Bovendien biedt de bandenwissel twee extra momenten per jaar waarop de banden kunnen worden gecontroleerd op slijtage, uitlijning en bandenspanning.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan de ontwikkeling en onderhandeling van de EURO7-norm voor wegvoertuigen. Er zijn aanwijzingen dat wat betreft uitlaatemissies de norm niet veel strenger zal zijn dan de huidige EURO 6. Echter, er wordt verwacht dat er wel een aparte norm zal worden toegevoegd voor de slijtagesnelheid van banden en remmen. Bovendien is sinds 2012 elke band die door fabrikanten en leveranciers wordt verkocht verplicht om te voorzien van een bandenlabel.

Ondanks enkele onjuiste constateringen (er zijn meer bronnen van fijnstof dan enkel verkeer, verkeer veroorzaakt 36% van het fijnstof) is het een interessant artikel over het belang van bandenslijtage bij fijnstof en luchtkwaliteit in steden. Zero-emissie zones alleen zijn niet zaligmakend als het gaat om schonere lucht. Veel minder verkeer wel.

Bron: Tijdschrift Lucht 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW