Het gaat niet om zero emissie, maar om zero impact stadslogistiek

De bijdrage van stadslogistiek aan schone lucht in steden is beperkt. Moet het niet gaan over economische, vitale en gezonde binnensteden en woonwijken? Het moet namelijk gaan over ‘zero impact’ stadslogistiek en in de toekomst zelfs over ‘positive impact’ waarbij we rekening houden met brede welvaart.

Luchtkwaliteit en gezondheid

De luchtkwaliteit in steden is niet gezond. Er zijn Europese normen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen. Vooral de concentraties fijnstof en stikstofdioxide overschrijden die normen regelmatig. Milieudefensie heeft mijn Amsterdamse straat het predicaat ‘rochelroute’ gegeven. Maar, ook Rotterdam en de Brabantse steden doen stevig mee. Onder de Europese normen is de lucht overigens nog steeds niet gezond. Daarover zijn vriend en vijand het wel eens.

Waar moet het echt om gaan?

Maar, moeten we niet af van het hardnekkige luchtkwaliteit-mantra bij stadslogistiek? Is klimaatverandering niet meer urgent? De transportsector moet een factor 6 winnen in CO2-productiviteit om aan de Parijse klimaatdoelen te voldoen. Met een derde van de CO2-uitstoot in stadslogistiek is hier nog veel te halen.

Wat was ook al weer het doel van stadslogistiek? Moet het niet gaan over economische, vitale en gezonde binnensteden en woonwijken? De aandacht voor stadslogistiek moet de komende jaren gaan over de andere aspecten van ‘zero emissie’ stadslogistiek: CO2, verkeersveiligheid, geluid en vooral minder verkeer en meer openbare ruimte.

Slimmer en minder

Het draait bij de stadslogistiek om veel meer dan enkel schoon vervoer. Het moet gaan om slimmer en vooral minder vervoer; minder en flexibel gebruik van de openbare ruimte voor laden en lossen, meer verkeersveiligheid, kleinere voertuigen, een betere doorstroming in het verkeer, het belonen van goede stadslogistiek met privileges en een slimme bevoorrading van woonwijken. Het gaat niet om zero emissie alleen, maar om zero impact stadslogistiek.

Over 5 tot 10 jaar

Zero impact stadslogistiek vergt dat over 5 tot 10 jaar:

 

Walther Ploos van Amstel

Lector Citylogistiek Hogeschool van Amsterdam

Wetenschappelijk directeur COE City Net Zero

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW