Gebiedslogistiek: zicht op logistieke stromen in bruisende stadswijken

Om nieuwe logistieke concepten voor stedelijke gebieden te ontwerpen is zicht nodig op de verwachte volumes die het gebied in en uit gaan. Een extra uitdaging als een gebied nog in ontwikkeling is, zoals het Rotterdamse Merwevierhaven en het Amsterdamse Universiteitskwartier. Hoe brengen we de logistieke vraag van deze gebieden in kaart? En welke kansen en uitdagingen zijn er om dat droombeeld waar te maken?

De Topsector Logistiek organiseert op 28 oktober een webinar over gebiedslogistiek.
De Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam nemen beide deel aan het livinglabproject CiloLab. Tijdens het webinar delen lector Kees Machielse en onderzoeker Susanne Balm hun aanpak, tussentijdse bevindingen en ervaringen van twee deelonderzoeken:

Rotterdam

Het Rotterdamse deelonderzoek is gericht op het in kaart brengen van materiaalstromen die het Rotterdamse Merwevierhaven-gebied in- en uitgaan en op basis van die gegevens slimme logistieke concepten toe te passen. De aanname is dat voor het realiseren van een lokale circulaire economie op detailniveau inzicht moet zijn over welke materialen er zijn, wat er mee gebeurt en of daardoor bundeling of beter (her)gebruik mogelijk is. Wat voor het ene bedrijf afval is kan voor het andere bedrijf weergrondstof zijn. En als dat op lokaal niveau gebeurt dan is er milieuwinst te behalen doordat aanzienlijk minder transport noodzakelijk is. De stromen worden op bedrijfsniveau geanalyseerd. In het webinar zal ingegaan worden op de aanpak van dit onderzoek.

Amsterdam

Het Amsterdamse deelonderzoek is onder meer gericht op het Universiteitskwartier: de nieuwe binnenstadscampus van de Universiteit van Amsterdam. Doordat de kades hier letterlijk voor je ogen instorten wordt de roep om logistieke oplossingen luider en luider.

De UvA draagt als grote inkoper bij aan de logistieke drukte en uitstoot in de stad, door de levering van bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, catering en pakketten. In hun inkoopgedrag zijn zij in staat nieuwe logistieke oplossingen te creëren door leveranciers te stimuleren en te faciliteren om goederenstromen te bundelen en door te kiezen voor uitstootvrij vervoer naar, van en op de campus. Om de oplossingen te kunnen ontwerpen, is eerst meer kennis nodig van de verwachte logistieke vraag.

Voor meer informatie, klik hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW