Gedoe over ‘stadslogistieke’ magazijnen in Amsterdamse Lutkemeerpolder

Er is veel gedoe over ‘stadslogistieke’ magazijnen in de Amsterdamse Lutkemeerpolder. Er is weerstand bij de plannen voor de verdozing van dit natuurgebied. De discussie loopt hoog op. De politieke vraag is hier of de maatschappelijke waarde voor stadslogistiek in de regio zwaarder moet wegen dan die van een buurttuin of voedselpark? Die maatschappelijke waarde ontstaat pas als bedrijven samenwerken, bundelen en verdichten. En dat lijkt met de plannen die er nu liggen niet te gebeuren.

Onder meer D66 Nieuw-west stelt terechte vragen over de plannen voor de Lutkemeerpolder: “kies met lef voor duurzaamheid en welzijn. En kies niet voor een snelle grote, goedkope en praktische inrichting”. Insprekers gaven het stadsdeelbestuur hun ongezouten mening gisteren. Het bestemmingsplan moet worden aangepast.

Collega Kees-Willem Rademakers schreef een stevige opinie over de plannen. Logistiek vastgoedontwikkelaars lijken hier een ‘carte blanche’ te hebben gekregen om voor hun eigen (financiële) gewin te gaan, ten koste van Amsterdam, haar natuur en haar bewoners, schrijft Kees-Willem. “Dezelfde ‘cowboymentaliteit’ die we zien bij de verdozing van Nederland is ook aan de orde in stadslogistiek. De schaarse beschikbare ruimte wordt voor stadslogistieke magazijnen geclaimd, zonder goed door te rekenen of deze locaties hiervoor wel geschikt zijn, wat de impact op de omgeving is en of deze hubs überhaupt renderend kunnen zijn. En de gemeente kijkt hierbij vooral naar de eigen financiën”, stelt Kees-Willem.

Kees-Willem stelt dat de plannen er nu te snel doorgeduwd worden, terwijl het Programmateam Stadslogistiek van de gemeente binnenkort met een hubvisie komt waarmee de stad geschikte plekken voor hubs wil bepalen. Deze visie wordt de komende maanden gepubliceerd, maar is helaas nog niet af. De gemeente werkt aan criteria waaraan een geschikte hublocatie moet voldoen. Deze zijn nog niet naar buiten gebracht, maar de contouren laten zich uittekenen. Met zo’n strategie kan de gemeente het bedrijfsleven aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een duurzame stadslogistiek. Als de Lutkemeerpolder tegen de vermoedelijke criteria zou worden afgezet, valt deze waarschijnlijk al snel af als geschikte locatie voor stadslogistiek.

Een pas op de plaats is nodig. Overigens niet alleen in Amsterdam. Waarom sturen gemeenten niet veel beter op de schaarse stadslogistieke locaties? Wie wil je dat op die locatie samen gaan werken? Pas dan gaat de stadslogistiek echt duurzaam met minder en schone voertuigen. Probleem is dat veel colleges korte termijn grondopbrengsten najagen en te weinig oog hebben voor het lange termijn maatschappelijk belang van logistieke ruimte rond de stad.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW