Waar blijft de zero emissie autoband?

Het was al bekend. Zet naast het uitstootvrij maken van het wegverkeer vooral in op minder wegverkeer anders verbetert de luchtkwaliteit niet. TNO heeft nu ook aangetoond dat het verkeer leidt tot veel microplastics in het water en op het land.

Uit een door TNO ontwikkeld model blijkt dat autobanden en landbouwplastic de grootste bronnen voor microplastics zijn. Het gebruik van verpakkingsplastic is in kilo’s veruit de grootste bron van plastic en ook een forse bron van microplastics. Helaas heeft TNO verzuimd te kijken naar de rol van fietsbanden.

Microplastic zijn niet alleen een probleem in het water, maar ze komen vooral ook op en in het land terecht. De inzichten uit het microplasticsmodel geven handvatten om de vorming en verspreiding van microplastics aan te pakken.

TNO heeft gekeken naar uiteenlopende strategieën die kunnen bijdragen aan een oplossing: beleid, materiaalkeuze, productontwerp, recycling- en scheidingstechnologie, gedrag, afvalmanagement en schoonmaakacties. Door toepassing van deze strategieën is volgens TNO een reductie van 70% microplastics in 2050 mogelijk (37% in 2030), zelfs in een scenario waarin de consumptie van plastics toeneemt.

Het is nog niet voldoende duidelijk wat het effect van microplastics is op de gezondheid. Volgens TNO weten we echter voldoende van de gezondheidseffecten van andere kleine deeltjes zoals (ultra)fijnstof om op basis van het voorzorgsprincipe de vorming van microplastics zoveel mogelijk te beperken.

Kortom; waar blijft de zero emissie auto-(en fiets-)band? De nieuwe uitlaatgasnorm Euro 7 is als voorstel door de Europese Commissie naar het Europees Parlement gestuurd. De bedoeling is dat Euro 7 in juli 2027 ingaat. Er zijn geen grote verschillen in de zin dat Euro 7 stukken strenger wordt dan Euro 6. Maar er zijn wel veel aanvullingen, waar behalve de truck-industrie, bijvoorbeeld ook de bandenindustrie rekening mee moet houden. Er zal voor het eerst een emissie-standaard gaan gelden voor de uitstoot van remstof en bandendeeltjes.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW