Gemeente Amsterdam legt de aanpak van de flitsbezorgers nog eens goed uit

Vandaag reageerde de Amsterdam wethouder Reinier van Dantzig van Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling op raadsvragen over de aanpak van flitsbezorgers. Een interessante brief die een inkijkje geeft in de (on)mogelijkheden van die aanpak.

Meldingen van overlast

Sinds januari 2021 zijn er 906 meldingen geregistreerd bij de gemeente van overlast door flitsbezorging vanuit darkstores. Het daadwerkelijke aantal meldingen kan hoger liggen. Ook is het zo dat het aantal darkstores vanaf de tweede helft van 2021 snel is toegenomen. Het zwaartepunt van het aantal meldingen ligt dan ook in de tweede helft 2021 en eerste helft 2022. 

Bestemmingsplannen

Het volledig uitsluiten van het gebruik van alle panden in de stad voor flitsbezorging is juridisch niet haalbaar. Het is wel mogelijk om regels op te stellen om de vestiging van darkstores te reguleren. Het Amsterdamse college bereidt daartoe een paraplubestemmingsplan voor.

Na inwerkingtreding is de vrije vestiging van darkstores niet mogelijk en zal voor elke darkstore een aanvraag omgevingsvergunning met binnenplanse afwijking bestemmingsplan, ingediend moeten worden om deze functie mogelijk te maken. Het college is van mening dat darkstores distributiecentra zijn en, als zodanig, gebruikt worden als opslag- en distributiepunt van diverse goederen.

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) biedt mogelijkheden om ter bescherming van de openbare orde en aantasting van de leefbaarheid op te treden. Er is vanuit de APV een handelingsperspectief opgesteld en in gebruik. Daarnaast heeft het college recent besloten verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de overlast rondom darkstores verder te beperken langs andere wettelijke kader dan de ruimtelijk ordening, zoals de APV. 

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW