Rho presenteren whitepaper over ruimtelijke effecten van flitsbezorging

In de mineur na de overlast van flitsbezorgers stellen diverse gemeenten voorbereidingsbesluiten op flitsbezorgers zijn niet langer welkom in elke stad. Bij Rho Adviseurs vroegen ze zich af of dit wel terecht is: is de overlast van flitsbezorgers niet vergelijkbaar met andere centrumfuncties?

Om hier antwoord op te geven zijn ze in 2022 met overheden en de sector in gesprek gegaan. Hiermee wilden wij duidelijkheid krijgen over de feitelijke ruimtelijke effecten van flitsbezorging.

Van darkstore naar city-hub

Tijdens het onderzoek van Rho Adviseurs bleek dat de flitsbezorgdiensten in korte tijd een transformatie hebben doorgemaakt: een beweging van ‘darkstore’ naar ‘city-hub’.

Er ontstaat inmiddels een steeds duidelijker beeld van de toekomstige bedrijfsvoering van de flitsbezorgers. De nieuwe vestigingen weten zich beter te positioneren tussen reguliere supermarkten en online thuisbezorgdiensten. Zo laten zij hun toegevoegde waarde zien op de bestaande mogelijkheden om boodschappen te doen, zowel fysiek als online.

De nieuwe panden hebben een uitstraling die beter in de omgeving is ingepast en zelfs een extra kwaliteit en impuls aan de ruimtelijk-functionele structuur kan geven.

Whitepaper flitsbezorging

In de whitepaper geven de adviseurs handvatten voor een vernieuwde kijk op flitsbezorgers. Zij roepen de dienstverleners, de omgeving en gemeentebesturen op om in gesprek te gaan over de bedrijfsopzet, de verschijningsvorm, de effecten en inpassing in de omgeving.

Het vergrootglas ligt nu op flitsbezorgers als een niet gewenst en moeilijk te duiden concept. De adviseurs zijn van mening dat de commotie rond de flitsbezorgers feitelijk de opmaat is naar een bredere discussie over de verschijningsvorm en effecten van functies in stedelijk gebied. “Laten we met elkaar in gesprek gaan over een bredere visie op de bezorgeconomie”, stellen de advisers.

Ook is er een handreiking Handreiking Vestigingskaders Flitsbezorging. Hierin doen de adviseurs een praktisch voorstel tot het aanpassen van bestemmingsregelingen. In de motivatie lichten zij ook toe waarom dit voorstel voldoet aan de eisen vanuit de Dienstenrichtlijn.

 

Download de white paper van Rho Adviseurs hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW