Gemeente Amsterdam wil geen spitsmijdende vuilniswagens

De gemeente Amsterdam onderzocht naar een raadsmotie de mogelijkheden om zware logistiek in opdracht van de gemeente de ochtendspits te laten mijden tussen 08.00 en 09.00 uur. De belangrijkste conclusie is dat spitsmijden voor het eigen zware wagenpark (170 voertuigen) en vanwege de impact op de efficiency en uitvoering van het werk niet uitvoerbaar is.

Op basis van de analyse van recent kentekenonderzoek blijkt dat ongeveer 10% van het totaal aantal vrachtvoertuigen tussen 8 en 9 uur s’ ochtends via de ring A10 de stad binnen rijdt. Het gaat daarbij vooral om vuilniswagens van Afval en Grondstoffen (gemiddeld 9 per werkdag die tussen 8 en 9 uur de stad inrijden), en in mindere mate vrachtwagens voor Stadswerken (gemiddeld 6 per werkdag die tussen 8 en 9 uur de stad binnenrijden). Ook laat de data zien dat voertuigen van het eigen wagenpark verspreid over de dag de ring A10 binnenkomen. In tegenstelling tot het overige vrachtverkeer is er geen duidelijke piek voor de voertuigen van het eigen wagenpark, de meeste voertuigen komen tussen 10 en 11 uur binnen.

Inzamelroutes

De (vuilnis)vrachtwagens beginnen om 07.00 uur in de ochtend te rijden naar de inzamel- en werkgebieden en rijden hun rondes. De planning van deze rondes is zo efficiënt (en veilig, zie verder op) mogelijk, dat wil zeggen dat met het beschikbare materieel en manuren de maximale hoeveelheid afval ingezameld of het maximale hoeveelheid werk verzet kan worden.

De afdeling Afval en Grondstoffen wil zijn werk zo veilig mogelijk doen en neemt daar dan ook maatregelen voor. Het mijden van schoollocaties en andere gebieden met drukke fietsroutes wordt meegenomen bij de totstandkoming van de inzamelroutes. De chauffeur bepaalt op basis van zijn gebied en stratenkennis de rijvolgorde in de route.

Spitsmijd-venstertijd

Een soort van “spitsmijd-venstertijd” waarmee gesteld wordt dat gemeentelijke vrachtwagens tussen 08.00 en 09.00 niet meer mogen rijden, heeft aanzienlijke consequenties voor de efficiëntie van de vuilnisinzameling en de overige werkzaamheden door het gemeentelijke wagenpark. Het aantal ‘planbare’ uren wordt daardoor immers verminderd en optimale routes worden opgeknipt. Daardoor zullen of de kosten aanzienlijk stijgen, of het dagelijkse productie/inzamel-niveau dalen of, het meest waarschijnlijke, beide effecten zullen optreden. Dat is onwenselijk mede gezien in het licht van de meldingen en klachten dat afval nu al te lang op straat ligt.

Verkeersveiligheid

De opbrengst voor verkeersveiligheid is op basis van deze informatie niet goed in te schatten. Het gaat om een relatief klein aandeel vrachtvoertuigen van het eigen wagenpark ten opzichte van alle vrachtvoertuigen tijdens de ochtendspits van 8.00-9.00. Een verschuiving in uren betekent dat de gemeentelijke vrachtwagens op andere uren, waarin andere verkeersstromen, op straat verschijnen aanwezig zullen zijn.

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW