Het aandeel online boodschappen is gedaald tegenover vorig jaar

De Branchegroep Retail van Deloitte presenteerde haar jaarlijks onderzoek naar consumententrends in de supermarkt deze week. Met dit onderzoek brengt Deloitte ontwikkelingen in consumentengedrag in kaart.

Dalende online bestedingen

Een van de opvallende uitkomsten van het onderzoek is dat het aandeel online omzet van de supermarkten in 2022 gedaald is tegenover 2021. Toch blijft het aantal consumenten dat online boodschappen doet ook in 2022 groeien (van 19,4% in 2021 naar 20,5% in 2022). De daling van het online aandeel zit met name in een lagere bestelfrequentie en een lagere besteding per bestelling. Dat liet het Engelse Ocado ook zien bij de presentatie van de halfjaarcijfers eerder deze week.

Bijna alle Nederlanders bezoeken minimaal één keer per week de supermarkt (93%). Gemiddeld wordt een supermarkt 2 à 3 keer per week bezocht. Het merendeel van de respondenten doet altijd boodschappen in de supermarkt (80%) en 18% maakt gebruik van zowel de fysieke supermarkt als de websupermarkt. Het percentage respondenten dat alleen boodschappen doet in de supermarkt is afgenomen tegenover 2020 (van 83% naar 80%), terwijl het aantal respondenten dat zowel online als fysiek boodschappen doet, is toegenomen (van 15% naar 18%). Het percentage respondenten dat alleen online boodschappen doet, is na een stijging in 2021 weer terug op hetzelfde niveau als in 2020 (van 3% naar 4% en weer terug naar 3%).

Flitsbezorging

In de media is er veel te doen geweest over de flitsbezorgers (Flink, Getir, Gorillas en Zapp). Deloitte ziet in het onderzoek duidelijk terug dat een aanzienlijke groep consumenten die online bestellen hier gebruik van maken (9% in totaal). Ze doen dat vooral als ze met spoed iets nodig hebben of de fysieke winkel dicht is.

Wat daarbij opvalt is dat 26% aangeeft besteld te hebben bij een flitsbezorger om het uit te proberen. 33% geeft aan besteld te hebben bij een flitsbezorger omdat ze een kortingscode hadden. Van de respondenten die nog geen online boodschappen doen, geeft 6% aan in de toekomst gebruik te willen maken van een flitsbezorger.

Minder dan de helft van de consumenten doet de boodschappen met de auto

Net als de afgelopen twee jaar, gaat ruim twee vijfde van de respondenten (42%) met de auto naar de supermarkt, 28% met de (brom)fiets en 22% lopend. Slechts een enkeling gaat met het openbaar vervoer. De gemiddelde afstand tot de supermarkt bedraagt 2,11 kilometer.

Van consumenten die met de auto naar de supermarkt gaan, geeft vrijwel iedereen aan dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn bij de primaire supermarkten en dat er doorgaans gratis geparkeerd kan worden. Voor 69% van de respondenten is het soort parkeergelegenheid een reden om de supermarkt niet meer te bezoeken. Voornamelijk als er onvoldoende parkeergelegenheid is (50%) of als de parkeergelegenheid te ver weg is (41%).

Zorgen over hogere prijzen

Maar liefst 88% van de consumenten maakt zich zorgen over de prijsstijgingen van levensmiddelen. 35% van de consumenten geeft aan hun koopgedrag al aangepast te hebben op de prijsstijgingen door goedkopere producten en producten in de aanbieding te kopen.

Bijna drie kwart (71%) koopt wel eens levensmiddelen bij een andere winkel dan een supermarkt, vooral bij speciaalzaken (34%), op de markt (34%), bij drogisterijen (27%), bij Action (24%) en bij HEMA (23%).

De belangrijkste redenen om levensmiddelen op een andere plek te kopen dan in de supermarkt zijn de kwaliteit, het niet beschikbaar zijn van producten in de supermarkt, en de prijs.

Bron: Deloitte

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW