CROW onderzoekt toekomst van hubs

CROW-KpVV heeft een discussiepaper uitgebracht over integrale hubs. De hubs rusten op drie pijlers: mobiliteit van mensen en goederen, energie en ruimte.

Hubs kunnen een meerwaarde bieden voor mobiliteit, energie én ruimte. Op het vlak van mobiliteit kunnen hubs bijvoorbeeld de reis van en naar een gebied vergemakkelijken en zo de bereikbaarheid vergroten. Bij energie kunnen hubs maatschappelijke kosten verlagen door de benodigde laad-infrastructuur slim aan te leggen en te gebruiken. Daarnaast kunnen ze helpen om lokaal opgewekte stroom te balanceren of zero-emissie zones versneld in te voeren. Op ruimtelijk vlak kunnen hubs ruimte vrijspelen door slim met parkeren om te gaan, en kunnen ze de leefbaarheid vergroten door bijvoorbeeld gemotoriseerd verkeer – mogelijk ook het privébezit van auto’s – in bepaalde gebieden te verminderen. 

Mobiliteitshubs hebben als belangrijkste functie het afwikkelen van mobiliteit. Ze bieden een plek aan deelvervoer of nemen infrastructurele knelpunten weg. Mobiliteitshubs vergemakkelijken de reis van en naar een gebied en vergroten zo de bereikbaarheid.

Een hub gebaseerd op energie is voorzien van de nodige laadinfrastructuur en verlaagt daarmee de maatschappelijke kosten. Daarnaast biedt een energiehub kansen om lokaal opgewekte stroom te balanceren of zero-emissiezones versneld in te voeren.

Als de pijlers ‘mobiliteit’ en ‘energie’ worden gecombineerd met ruimte, ontstaat een integrale hub die ruimte kan vrijspelen in de stad door slim om te gaan met parkeren. De integrale hub levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van een stad, wijk of straat, bijvoorbeeld door gebieden autoluw of autovrij te maken.

De discussiepaper onderscheidt verschillende typen hubs en laat enkele voorbeelden zien. Ook komen de ontwerpstappen aan de orde voor mobiliteitshubs en energiehubs.

Het doel van de discussiepaper is het vormen van een kennisbasis van waaruit een werkgroep (van Qirion, GE, Groen Licht en CROW-KpVV) een handreiking of ontwerpwijzer voor integrale hubs kan opstellen.

Bron: CROW

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW