Wat gaat de gemeente Amsterdam doen om de afvalinzameling te verbeteren?

De gemeente Amsterdam is in oktober 2020 gestart met dynamisch inzamelen in stadsdeel Zuidoost, vervolgens is dit in november 2020 ingevoerd in stadsdeel Oost en gefaseerd in maart 2021 in stadsdeel Zuid. Het dynamisch inzamelen op basis van het systeem bleek echter te kampen met kinderziekten en de proef is gestopt.

Doordat routes niet altijd logisch voelden en meldingen en klachten van zowel bewoners als medewerkers toenamen, nam ook het draagvlak voor en vertrouwen in de aanpak onder medewerkers af. Het gevoel ontstond dat de eigen kennis en kunde, gebiedskennis en ervaring van de chauffeurs onvoldoende tot hun recht kwamen.

Wat gaat gemeente Amsterdam doen om de afvalinzameling te verbeteren na de gestaakte proef met dynamisch inzamelen?

Ambities

In 2018, voorafgaand aan het project en de aanbesteding, waren de volgende doelen gesteld:

  1. Ten minste € 3 miljoen kostenefficiency per jaar in de logistieke kosten van de afvalinzameling.
  2. Het aantal gereden kilometers per ingezamelde ton afval vermindert.
  3. De chauffeur bij het uitvoeren van zijn of haar taak in de stad ondersteunen bij het veilig, energiezuinig en ergonomisch comfortabel rijden.
  4. De combinatie van energiezuinigheid en minder verreden kilometers leidt tot een vermindering van de CO2- NOx- en PM10 uitstoot.

Het college van de gemeente Amsterdam concludeert dat er tijdens de implementatie onvoldoende is gemonitord.

Werken aan datakwaliteit

Toen een jaar geleden een nieuwe directeur aantrad heeft hij als doel gesteld om de basis op orde te brengen, inclusief het digitaliseren van het primaire proces. In een raadsbrief over het dynamisch inzamelen heeft het college eerder aangegeven dat ze hiervoor een aantal opties gaat uitwerken en gaat werken aan het op orde krijgen van de datakwaliteit; zorgen voor de benodigde en betrouwbare informatie om het werk goed te kunnen uitvoeren en waar nodig verbeteren.

Tegelijkertijd werkt de directie aan andere verbeteringen. Zo zijn routes aangepast en is het gelukt om in tijden van hoog ziekteverzuim door corona alsnog meer dan 97% van de geplande routes te rijden. Mede hierdoor kreeg de gemeente ook meer dan de helft minder meldingen over volle containers dan in 2021.

Nieuwe planningsoftware

De gemeente zet de applicatie OWS van Ortec in om routes, voertuigen en chauffeurs met elkaar te verbinden. Deze software maakt zichtbaar welke chauffeurs en voertuigen wel of niet beschikbaar zijn en welke routes gereden dienen te worden. Uiteindelijk leidt dit tot een overzicht wie welk voertuig rijdt en op welke route ingezet wordt. De verbeteringen in OWS zijn onder andere de automatisering van een aantal processen, de applicatie biedt meer controlemogelijkheden en de rapportage mogelijkheden zijn verbeterd. Er worden in OWS overigens geen routes berekend. De ontwikkeling van software hiervoor loopt vooralsnog met aanbieder 21QUBZ.

Verduurzaming inzamelen

De duurzaamheidsdoelstelling heeft het project niet kunnen behalen, maar de ambitie voor minder uitstoot blijft staan. De afname van CO2-uitstoot wordt onder andere behaald door de overstap van reguliere diesel op HVO-diesel. Deze wordt gemaakt van gebruikte plantaardige oliën en vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 40 tot 90% in vergelijking met reguliere diesel. Daarbij verschoont de gemeente het wagenpark, zet de gemeente in het centrum vanwege de kades en bruggen kleiner materieel in, en optimaliseert de gemeente de rijroutes van de inzameling verder.

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW