Hoe bevoorraad je een autoluwe binnenstad?

Een autoluwe binnenstad, waar de voetganger en fietser centraal staan. Met veel ruimte voor beleving, klimaatadaptatie en bovenal schone lucht. Het is een stip op de horizon voor veel Europese steden. Beleidsmakers, vervoerders en ondernemers zien de invoering van een zero-emissie zone als eerste stap in de richting van deze mobiliteitstransitie. Toch blijkt uit de praktijk dat de invoering van een zero-emissie zone niet altijd als opstap dient voor een autoluw centrum.

Nick Juffermans en Juliëtte van Neerijnen Goudappel schreven voor de Vervoerslogistieke Werkdagen een paper over een projectvoorbeeld in Gouda op welke wijze een gemeente met de juiste maatregelen een schone stadslogistiek in een autoluw centrum kan realiseren.

Uit gesprekken met ondernemers uit de binnenstad van Gouda kwam naar voren dat dit niet de problemen oplost waar de binnenstad mee te maken heeft. Het inzetten van schone elektrische voertuigen zal ertoe leiden dat het gemiddelde gewicht van voertuigen juist stijgt. Deze gewichtstoename leidt tot meer schade aan de historische panden door trillingen, en daardoor ontstaan mogelijk ook meer risicovolle conflicten met andere verkeersdeelnemers.

Uit een analyse met stakeholders volgden twee conclusies. Allereerst heeft het gewicht en de lengte van de voertuigen een grote impact. Daarnaast blijkt dat de bevoorradingsroutes niet optimaal zijn ingericht. Het logistieke netwerk in het verkeerscirculatieplan sloot niet goed aan op de wijze waarop het logistieke verkeer de binnenstad binnenrijdt en weer verlaat.

Het pakket aan maatregelen in Gouda omvat een plan waarin als basis een gewichtslimiet wordt ingesteld voor voertuigen om zo trillingsschade te voorkomen. Hierdoor ontstaan er mogelijk nieuwe vormen bevoorrading en kansen voor samenwerking.

De gemeente Gouda onderzoekt samen met omliggende gemeenten de kansen voor een regionale cityhub. Daarnaast onderzoekt de gemeente samen met de afvalverwerkers of een samenwerking in de binnenstad haalbaar is, zodat het bewonersafval en bedrijfsafval door middel van één collectieve dienst wordt opgehaald. En er wordt een nieuwe vorm van handhaving georganiseerd om het toegangsbeleid te handhaven.

Bron: Paper VLW

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW